Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Arbetsgivarorganisationen

  Undersöka

  Arbetsmiljön kan undersökas på flera olika sätt. Kom ihåg att undersöka alla förhållanden på arbetsplatsen, såväl de sociala och organisatoriska som fysiska förhållandena.

  Skyddsrond 

  Skyddsrond (eller arbetsmiljörond) är ett tillfälle när chef, skyddsombud och eventuell resurs från företagshälsovården går igenom de olika arbetsförhållandena på arbetsplatsen. Antingen genom att gå runt och besöka de enskilda medarbetarnas arbetsplatser och/eller genom att i ett arbetslag gå igenom arbetsförhållandena.

  Riktad skyddsrond 

  Riktad skyddsrond brukar man kalla det när man särskilt undersöker något speciellt område. Det kan handla exempelvis om ergonomi, bildskärmsarbetsplatser eller psykosociala förhållanden. Den riktade skyddsronden kan vara ett alternativ eller komplement till den vanliga skyddsronden.

  Enkäter

  Enkäter är ett annat sätt för att ta reda på risker som är av psykosocial natur och som man bedömer att man inte kan få fram på annat sätt. Det är viktigt att tänka sig för så att man får den information man vill ha från enkäten och att man tänker använda sig av resultatet. Om man frågar efter medarbetarnas uppfattning och får fram svårigheter eller problem som man sedan inte hanterar finns det en risk att man förvärrar situationen. det finns olika typer av enkäter. En del går att ladda ner och andra erbjuds av externa leverantörer. 

  Läs om medarbetarundersökningen Akka här.

  Personalmöten och arbetsplatsträffar

  Arbetsmiljöfrågorna ska tas upp och diskuteras på personalmöte eller arbetsplatsträff. På så sätt kan risker åtgärdas tidigt och alla blir delaktiga i resonemangen. Det som kommer upp på dessa möten kan vara ett mycket bra underlag för arbetsgivaren i arbetsmiljöarbetet.

  Planerings- och utvecklingssamtal 

  Planerings- och utvecklingssamtal är, enligt PU-avtalet, ett annat underlag för att upptäcka risker. Samtalet är ett möte mellan arbetsgivare och arbetstagare där frågor kring den enskilde medarbetarens arbete och arbetssituation har en given plats.

  Tillbudsrapportering 

  En fungerande tillbudsrapportering är ett utmärkt sätt att hålla koll på och förebygga risker i arbetsmiljön. Läs mer om tillbud och olyckor.

  Statistik

  En sammanställning av personalrelaterade händelser kan ge en vägledning om hur arbetsförhållandena ser ut och därmed fungera som ett signalsystem om att det är dags att undersöka arbetsförhållandena.

  Exempel på uppgifter som kan sammanställas:
  • sjukstatistik: korttidsfrånvaro, långtidsfrånvaro
  • personalomsättning
  • anmälda arbetsskador
  • godkända arbetsskador
  • tillbud
  • hot- och våldssituationer
  • fortbildning - antal dagar (se PU-avtalet)
  • varför någon lämnat organisationen, tankar om arbetsplatsen från den som lämnar organisationen - information kan inhämtas i avvecklingssamtal

  Checklista

  Fler checklistor finns i Vera. 

  • Vet du vilka risker som finns i arbetsmiljön hos er? 
  • Vet du vilken målsättning arbetsmiljöarbetet har hos er? Är den aktuell?  
  • Vet du hur hälsoriskerna bedöms hos er? 
  • Vet du hur handlingsplanen för att förbättra arbetsmiljön ser ut hos er?  
  • Vet du vem som har vilken uppgift rörande arbetsmiljö hos er? 
  • Vet du vilka risker en förändring i organisationen får hos er?
  • Vet du vilka konsekvenser en förändrad organisation får för er arbetsmiljö?
  • Vet du var du hittar dokumentation om arbetsmiljöarbetet hos er? ​

  Snabblänkar

  Skapad:2020-01-30 16:22:00

   

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Redaktionen Arbetsgivarorganisationen, Arbetsgivarorganisationen
  Uppdaterad
  2020-06-17
  X
  Dokumentid: 1244579- Webid: 39109 - Unitid: 2147483406