Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Arbetsgivarorganisationen

  Tjänstepension Svenska kyrkan

  TPA 18 Svenska kyrkan finns även i sin helhet här på intranätet, inklusive kommentarer från den partsgemensamma pensionsnämnden

  Svenska kyrkans pensionsavtal administreras av Kyrkans pension.

  Om TPA 18 Svenska kyrkan

  Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har numera ett helt premiebaserat pensionsavtal, TPA 18 Svenska kyrkan, som gäller för alla medarbetare som är födda 1959 eller senare.

  Arbetstagare som är födda 1958 eller tidigare undantas från de nya reglerna och går kvar på det gamla pensionsavtalet KAP-KL Svenska kyrkan.

  Pensionspremien i TPA 18 är helt premiebestämd och beräknas enligt följande: för alla anställda. För lönedelar under 7,5 inkomstbasbelopp (44 923 kr/månad för 2020) är premien 4,5 % av lönesumman. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 30 % av lönesumman, upp till 30 inkomstbasbelopp. Det motsvarar de nivåer för premiebestämd pension som finns på övriga arbetsmarknaden.

  I TPA 18 finns ingen undre åldersgräns, utan arbetstagaren får börja tillgodoräkna sig pension från första anställningsdagen.

  Den som är född 1959–1978, som var anställd i Svenska kyrkan den 31 december 2017 och som vid pensioneringstillfället skulle ha haft rätt till förmånsbestämd pension enligt KAP-KL, kommer att garanteras en motsvarande pension till en nivå av 80–95 % beroende på ålder:

  • 95 % för födda 1959–1963
  • 90 % för födda 1964–1968
  • 85 % för födda 1969–1973
  • 80 % för födda 1974–1978.

  Beräkning för pensionsutfyllnad med hjälp av garantin sker vid pensioneringstillfället.

  TPA 18 kompletterades 2020 med nya regler avseende utbetalningsålder för tjänstepension (§ 17 femte stycket) att gälla från den 1 juli 2020​

  Pensionsavtalen finns även i webbhandboken Vera.

  Snabblänkar

  Skapad:2020-01-30 16:22:00

   

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Redaktionen Arbetsgivarorganisationen, Arbetsgivarorganisationen
  Uppdaterad
  2021-06-21
  X
  Dokumentid: 1337838- Webid: 39109 - Unitid: 2147483406