Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Arbetsgivarorganisationen

  Systematiskt arbetsmiljöarbete

  Ny webbplats: Information för arbetsgivare finns nu på www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

  Skapad:2022-06-20 11:40:00

  Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har flyttat all information för arbetsgivare till www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare. Om du behöver hjälp att hitta rätt på den externa webbplatsen, kontakta oss gärna så hjälper vi dig.   

  Detta intranät kan inte längre uppdateras och informationen här kan därför vara felaktig. 

  Varmt välkommen till www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare!​

   

  Nedan finns det tidigare innehållet som inte längre uppdateras:

   

  Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren ska känna till hur arbetsförhållandena är för arbetstagarna. Därför ska arbetsgivare systematiskt

  • planera
  • leda och
  • kontrollera

  verksamheten på ett sådant sätt att kraven uppfylls enligt reglerna i Arbetsmiljölagen (AML) och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete.

  Reglerna är till för att förebygga skador och ohälsa.
  Läs mer om lagar, föreskrifter och andra regler inom arbetsmiljöområdet i Vera under fliken Lagar/AD-domar. Länk till Arbetsmiljöverket för aktuella AFS:ar. 

  Kvalitetssäkra arbetsmiljöarbetet

  Systematiskt arbetsmiljöarbete är ett sätt att kvalitetssäkra arbetsmiljöarbetet. Det innebär att arbetsgivaren ska ha en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i verksamheten ska vara för att förebygga ohälsa och olycksfall. Det ska också finnas rutiner som beskriver hur arbetsmiljöarbetet ska gå till på arbetsplatsen. Undersökning, riskbedömning, åtgärder, uppföljning/kontroll

  Arbetsgivaren ska undersöka arbetsförhållandena och bedöma om det finns risker i dem som kan leda till att medarbetarna blir skadade eller sjuka. Hittar man risker vid undersökningarna så ska man åtgärda dem. Om man inte kan åtgärda dem omedelbart så ska man skriva en handlingsplan där det framgår vad som ska genomföras, när och av vem. När åtgärden är genomförd ska den följas upp precis som i allt kvalitetsarbete. Om rutinerna för arbetsmiljöarbetet tidsmässigt hänger samman med budgetprocess och verksamhetsplanering underlättas processerna.
   

  Fördelning av arbetsmiljöuppgifterna

  Reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete innebär också att man ska ha gjort en fördelning av arbetsmiljöuppgifterna. På en arbetsplats ska både chefen och medarbetarna känna till vem som är ansvarig för att exempelvis se till att skyddsronder genomförs eller har ansvar för att nya medarbetare har kunskaper om särskilda risker som kan finnas på arbetsplatsen. Den som har fått arbetsmiljöarbetsuppgifter tilldelat sig måste ha både rätt kunskaper och möjlighet att åtgärda riskerna.
   
  Vid förändringar i verksamheten uppstår ofta nya risker. Därför är det viktigt att bedöma om förändringen kan innebära risker.
   
  Som arbetstagare måste man följa de säkerhetsregler som finns och rapportera om man har upptäckt en risk. Detta gör arbetstagaren genom att rapportera tillbud och olyckor till arbetsgivaren.

  Snabblänkar

  Skapad:2020-01-30 16:22:00

   

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Redaktionen Arbetsgivarorganisationen, Arbetsgivarorganisationen
  Uppdaterad
  2022-06-22
  X
  Dokumentid: 1244577- Webid: 39109 - Unitid: 2147483406