Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Arbetsgivarorganisationen

  Styrelsearbete

  Arbetsgivarorganisationen erbjuder stöd i styrelsearbetet i församlingen/pastoratet.

  Ett tydligt styrelseuppdrag

  Vad innebär uppdraget som förtroendevald i kyrkoråd?
  Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan förtroendevalda och anställda?

  Vi vet att en tydlig ansvarsfördelning mellan förtroendevalda och anställda skapar goda arbetsförhållanden och därmed en bättre arbetsmiljö. En bra arbetsmiljö är en förutsättning för en väl fungerande verksamhet.

  Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation bistår kyrkoråd att i arbetet med att utveckla och förbättra sitt styrelsearbete.

  Vi erbjuder processinriktat stöd

  Vi arbetar tillsammans med kyrkoråd för att tydliggöra styrelsens uppdrag och roller och för att vidareutveckla kyrkorådets arbetsformer. Detta innebär att kyrkorådet träffas vid några tillfällen för att tillsammans med arbetsgivarorganisationens representanter arbeta med frågorna så att resultatet bäst anpassas till det specifika sammanhanget.

  Vill du veta mer om processinriktat stöd? Kontakta Anna von Malmborg vid arbetsgivarorganisationen.

  Mall för arbetsordning för kyrkoråd

  Ett kyrkoråd ska ha en arbetsordning för sitt arbete. Mallar för kyrkorådets arbete hittar du dels här, dels i Vera, under fliken Delegering -> Arbetsordningar

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Lotta Person, Arbetsgivarorganisationen
  Uppdaterad
  2019-05-21
  X
  Dokumentid: 1257435- Webid: 39109 - Unitid: 2147483406