Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Arbetsgivarorganisationen

  Skyddsåtgärder inom församlingsverksamheten

  Arbetsgivarorganisationen har tagit fram en förteckning över lämpliga skyddsåtgärder kopplat till olika arbetsmoment och arbetsuppgifter inom församlingsverksamheten.

  Det är viktigt att kontinuerligt undersöka de risker som finns i den egna verksamheten. När det gäller förekomsten av sjukdomen covid-19 ska arbetsgivaren bedöma följande:

  • i vilka arbetsmoment det kan finnas risk för smitta
  • vad som är viktigt att göra för att skydda sig mot den risken.

  Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har gjort en förteckning med exempel över vad som är viktigt att tänka på kring skyddsåtgärder och risker vid olika arbetsuppgifter och arbetsmoment kopplat till arbete inom församlingsverksamheten

  Som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete) ska arbetsgivaren bedöma om det i arbetsförhållandena och olika arbetsmoment finns risker som kan leda till ohälsa och olycksfall. Det gäller även vid risk för smitta (AFS 2018:4 Smittrisker) och just nu gällande covid -19.

  Arbetsgivarens ansvar 

  'När det finns risk för smitta ska arbetsgivaren

  • vidta åtgärder för att undvika att personalen blir smittad.
  • informera och utbilda personalen i hur de ska göra för att skydda sig mot att bli smittade
  • ange vilka eventuella skyddskläder som ska användas.

  Genom att systematiskt bedöma och följa upp risker och skyddsåtgärder kontinuerligt kan arbetsgivaren minska risken för smitta eller annan ohälsa som kan uppstå på grund av de åtgärder som vidtas.  

  Dokumentation och allvarligt tillbud vid covid-19

  Arbetsgivare är enligt föreskrifterna om Smittrisker (AFS 2018:4) om skyldig att dokumentera exponering för smitta som har konstaterats via provtagning och det står klart att exponeringen beror på ett tillbud eller olycka i samband med arbetstagarens arbetsuppgifter. Läs mer om dokumentation och allvarligt tillbud vid covid-19 här.

  Att undvika risk för smitta i församlingsverksamheten

  Covid -19 smittar enligt Folkhälsomyndigheten i första hand mellan människor genom så kallad droppsmitta. Det innebär att smitta överförs till slemhinna, ögon, näsa eller mun från droppar som sprids i luften när en sjuk person hostar eller nyser. Dropparna faller snabbt ner genom luften och når som regel inte längre än någon meter. ​ 

  Dokument listar förebyggande åtgärder

  För att undvika risk för smitta bör ett antal förhållningssätt och skyddsåtgärder vidtas. Arbetsgivarorganisationen har satt samman dokumentet Förebyggande åtgärder inom församlingsverksamheten (PDF) med exempel på lämpliga skyddsåtgärder vid olika arbetsuppgifter och arbetsmoment och exempel på skyddsåtgärder gällande några risker för ohälsa.

  Grundläggande åtgärder för att skydda sig mot droppsmitta

  • Håll avstånd till andra människor.
  • Tvätta händerna med tvål och vatten.
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun.
  • Informera om att den som är sjuk ska hålla sig hemma.  
  • Hosta och nys i armvecket. 

  Åtgärder för skydd mot eventuell indirekt kontaktsmitta

  Viruset kan också enligt Folkhälsomyndigheten överföras via kontakt med föremål eller ytor som kan ha blivit förorenade av droppsmitta. För att veta om det har någon betydelse för spridningen av covid -19 krävs mer studier.

  Se över städningen i lokalerna. Tänk särskilt på ytor som t.ex. bordsytor, dörrhandtag, ytor med touch-funktion,  vattenkranar,  karmar, toaletter.    

  Ta löpande del av myndigheternas information

  Det är viktigt att löpande ta del av myndigheternas information, råd och rekommendationer såväl om hur viruset smittar som om vilka åtgärder som tas för bromsa spridningen av smittan.

  Beredskap inför oro 

  Med växande kunskap om viruset sker förändringar gällande de råd och rekommendationer myndigheterna ger. Förändringar, t.ex. i skyddsåtgärder kan skapa oro. Därför är det bra att vara beredd på att hantera oro när förändringar av råd/rekommendationer sker.

  Snabblänkar

  Skapad:2020-01-30 16:22:00

   

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Redaktionen Arbetsgivarorganisationen, Arbetsgivarorganisationen
  Uppdaterad
  2021-04-09
  X
  Dokumentid: 1492350- Webid: 39109 - Unitid: 2147483406