Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Arbetsgivarorganisationen

  Skyddsåtgärder inom begravningsverksamheten

  Arbetsgivarorganisationen har gjort en förteckning över lämpliga skyddsåtgärder kopplat till olika arbetsmoment i begravningsverksamheten.

  Som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1 systematiskt arbetsmiljöarbete) ska arbetsgivaren bedöma om det i arbetsförhållandena och olika arbetsmoment finns risker som kan leda till ohälsa och olycksfall.

  Det gäller även vid risk för smitta (AFS 2018:4 smittrisker) och just nu gällande covid -19.

  Arbetsgivarens ansvar 

  När det finns risk för smitta ska arbetsgivaren vidta åtgärder för att undvika att personalen blir smittad. Arbetsgivaren ska också informera och utbilda personalen i hur de ska göra för att skydda sig mot att bli smittade och ange vilka eventuella skyddskläder som ska användas.

  Att undvika risk för smitta inom begravningsverksamheten 

  Covid -19 smittar enligt Folkhälsomyndigheten i första hand mellan människor genom så kallad droppsmitta. Det innebär att smitta överförs till slemhinna ögon, näsa eller mun från droppar som sprids i luften när en sjuk person hostar eller nyser. Dropparna faller snabbt ner genom luften och når som regel inte längre än någon meter.

  Dokument listar förebyggande åtgärder

  För att undvika risk för smitta bör ett antal förhållningssätt och skyddsåtgärder vidtas. Arbetsgivarorganisationen har satt samman dokumentet Förebyggande åtgärder (PDF) där lämpliga skyddsåtgärder vid olika arbetsmoment listas. ​

  Andra grundläggande åtgärder för att skydda sig mot droppsmitta:

  • Håll avstånd till andra människor.
  • Tvätta händerna med tvål och vatten.
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun.
  • Informera om att den som är sjuk ska hålla sig hemma.  
  • Hosta och nysa i armvecket.    

  Risk för smitta från avliden bedöms som liten

  Personal i begravningsverksamheten har vid hantering av kistor, jordbegravning och kremering inte direkt kontakt med den avlidne.  

  Av Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande avliden med bekräftad covid 19 framgår att risken för smitta från avliden person bedöms som låg. Men risk för smitta kan ske genom kontaktsmitta, de vill säga i direkt kontakt med kroppsvätskor från den avlidne eller med föremål som är nedsmutsade av kroppsvätskor.        

  Användbara länkar

  Skapad: 2020-04-09 10:34:00

  Arbetsmiljöverkets samlingssida  Har samlat information om arbetsmiljöfrågor och riskbedömning. 

  Krisinformation.se  Har bl.a. samlat länkar till myndigheternas information på olika språk om covid-19.

  Vårdguiden 1177

  Nationell nivås samlingssida med anledning av corona

  Folkhälsomyndigheten (inkl. rekommendationer om hantering av avliden)

  MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (har filmer på olika språk)

   

  Relevanta föreskrifter

  AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete

  AFS 2018:e Smittrisker

   

  Snabblänkar

  Skapad: 2020-01-30 16:22:00

   

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Lotta Person, Insidan
  Uppdaterad
  2020-04-27
  X
  Dokumentid: 1490440- Webid: 39109 - Unitid: 2147483406