Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Arbetsgivarorganisationen

  Samverkan/medverkan

  Ny webbplats: Information för arbetsgivare finns nu på www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

  Skapad:2022-06-20 11:40:00

  Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har flyttat all information för arbetsgivare till www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare. Om du behöver hjälp att hitta rätt på den externa webbplatsen, kontakta oss gärna så hjälper vi dig.   

  Detta intranät kommer att stänga i höst och informationen här uppdateras inte längre. 

  Varmt välkommen till www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare!​

   

  Nedan finns det tidigare innehållet som inte längre uppdateras:

   

  Samverkan en central roll i arbetsmiljöarbetet

  Arbetsgivaren och anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Med samverkan menas den dialog som förs kontinuerligt mellan arbetsgivarrepresentanter och arbetstagarrepresentanter, skyddsombuden.  

  Arbetsgivare och anställda ska samverka i arbetsmiljöarbetet. Det betyder exempelvis att de anställda ska vara delaktiga i det systematiska arbetsmiljöarbetet och medverka och lämna synpunkter kring aktuella frågor.

  Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Skyddsombuden är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor och har en bevakande uppgift men har inget eget ansvar för arbetsmiljön. De anställda ska medverka i arbetsmiljöarbetet, lämna synpunkter på undersökningar och åtgärder, följa säkerhetsinstruktioner och rapportera arbetsmiljörisker.

  Ett väl fungerade samarbete förutsätter god kommunikation mellan medarbetare och chef och mellan arbetsgivare och skyddsombud. Respekt för varandras åsikter, roller och funktioner är en viktig ledstjärna.  

  Lagar och regler inom arbetsmiljöområdet 

  Arbetsmiljölagen ger de yttre ramarna för vad som gäller för arbetsmiljö. Det finns också en arbetsmiljöförordning som innehåller bestämmelser om anmälan av arbetsskada, skyddsombud, skyddskommittéer och Arbetsmiljöverkets tillsyn.

  Arbetsmiljöverket har regeringens uppdrag att mer i detalj reglera vad som ska gälla. Det gör Arbetsmiljöverket genom att i sin författningssamling, AFS, ge ut föreskrifter som preciserar vilka krav som ställs på arbetsmiljön. Länkar till lagar och förordningar finns i Vera, under fliken Lagar/AD-domar

  Arbetsmiljöverket har regeringens uppdrag att mer i detalj reglera vad som ska gälla. Det gör Arbetsmiljöverket genom att i sin författningssamling, AFS, ge ut föreskrifter som preciserar vilka krav som ställs på arbetsmiljön.

  Länkar till lagar och förordningar finns i Vera, under fliken Lagar/AD-domar

  Snabblänkar

  Skapad:2020-01-30 16:22:00

   

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Redaktionen Arbetsgivarorganisationen, Arbetsgivarorganisationen
  Uppdaterad
  2022-06-22
  X
  Dokumentid: 1525821- Webid: 39109 - Unitid: 2147483406