Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Arbetsgivarorganisationen

  Så förhandlas lön vid nyanställning

  Ny webbplats: Information för arbetsgivare finns nu på www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

  Skapad:2022-06-20 11:40:00

  Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har flyttat all information för arbetsgivare till www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare. Om du behöver hjälp att hitta rätt på den externa webbplatsen, kontakta oss gärna så hjälper vi dig.   

  Detta intranät kan inte längre uppdateras och informationen här kan därför vara felaktig. 

  Varmt välkommen till www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare!​

   

  Nedan finns det tidigare innehållet som inte längre uppdateras:

   

  Ibland vill en kandidat som erbjudits anställning att lönen, som ska sättas i samband med anställningen, ska förhandlas med kandidatens fackliga organisation. Det förekommer också att organisationen för egen räkning begär förhandling vid nyanställning. Det finns dock ingen skyldighet för arbetsgivaren att löneförhandla med den fackliga organisationen i samband med nyanställning.

  Svenska kyrkans avtal

  Kyrkans löneavtal gäller endast för redan anställda arbetstagare och omfattar alltså inte arbetssökande. Löneöversynen enligt löneavtalet är tänkt att användas som ett medel för att uppmuntra och belöna redan anställdas goda resultat så att arbetsgivaren kan nå målen med verksamheten. Någon skyldighet att förhandla med en aktuell kandidats fackliga organisation i samband med nyanställning föreligger alltså inte enligt löneavtalet. Inte heller i övrigt föreligger, enligt kollektivavtal, sådan förhandlingsskyldighet. 

  Arbetsrättslig lagstiftning

  På motsvarande sätt förhåller det sig enligt arbetsrättslig lagstiftning – det finns ingen lag som ålägger arbetsgivare att förhandla begynnelselönen med en aktuell kandidats fackliga organisation. Inte ens med stöd av den allmänna förhandlingsrätten i 10 § medbestämmandelagen kan organisationen kräva att arbetsgivaren förhandlar för arbetssökande medlem.

  Den allmänna förhandlingsrätten ger den fackliga organisationen en rätt till förhandling för medlem som är eller har varit arbetstagare hos arbetsgivaren endast i frågor som rör ett bestående eller tidigare anställningsförhållande. I förarbetena till medbestämmandelagen sägs klart och tydligt att det för fackliga organisationer inte finns skäl att införa en förhandlingsrätt för arbetssökande. 

  Lika lite är arbetsgivaren skyldig att förhandla med den kandidatens fackliga organisation för det fall han eller hon personligen utfärdar en fullmakt för organisationen. 

  Arbetsgivaren kan välja att förhandla

  En annan sak är att ett anställningsavtal kanske inte kommer till stånd om förhandling uteblir och parterna heller inte på annat sätt kan enas om lönevillkoren. Huruvida en arbetsgivare – trots avsaknad av skyldighet – ändå ska välja att förhandla med kandidatens fackliga organisation är naturligtvis arbetsgivarens eget ställningstagande. För arbetsgivaren är det emellertid viktigt att vara medveten om att någon sanktion inte inträder om organisationen nekas sådan förhandling.

  Snabblänkar

  Skapad:2020-01-30 16:22:00

   

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Redaktionen Arbetsgivarorganisationen, Arbetsgivarorganisationen
  Uppdaterad
  2022-06-22
  X
  Dokumentid: 1320910- Webid: 39109 - Unitid: 2147483406