Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Arbetsgivarorganisationen

  Riskbedömning med anledning av coronaviruset

  Som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet ska arbetsgivaren bedöma om det i arbetsförhållandena finns risker som kan leda till ohälsa och olycksfall. Det gäller även vid risk för smitta och just nu gällande covid -19.                                           

  Undersök, åtgärda och dokumentera 

  Gå därför igenom vilka situationer och arbetsuppgifter i den verksamhet som bedrivs där det kan finnas risk att utsättas för smitta och vidta de åtgärder som går för att se till att undvika risken för smitta. Åtgärda det som går med en gång. Det som inte går att åtgärda dokumenteras i en handlingsplan. Se till att följa upp och kontrollera att åtgärderna har genomförts och fått den effekt som avsågs. Om det kvarstår risker så läggs de i handlingsplanen.  

  I anpassningarna som görs för att undvika smitta kan det uppstå andra risker för ohälsa och det är viktigt att också bedöma och vidta åtgärder rörande dem.

  Mall: Riskbedömning och handlingsplan

  Här finns 210421 Mall för riskbedömning och handlingsplan. Det är ett öppet worddokument för dokumentation ar risker som ni bedömer finns i er verksamhet och som behövs för att göra en handlingsplan. Vill ni ha fler rader i mallen? Klicka på plustecknet och kopiera den rad som finns ovanför plustecknet, och klistra in. då följer all formatering med. 

  Mallen finns även i Vera under arbetsmiljörätt, flik 4.4.

  I mallen anges om risken är allvarlig eller inte och om det kan också finns särskilda kostnader som är viktiga att beakta. Observera att det är viktigt att ange vem som har ansvar för att vidta åtgärden och till när det ska vara gjort samt följas upp.  

  Som ett stöd för arbetet finns en exempelmall (PDF)som innehåller några exempel på risker och åtgärder med anledning av covid -19.

  Mall: 201105 Checklista vid distansarbete

  En hälsosam arbetssituation vid arbete på distans kräver ett bra samarbete och en god dialog mellan chef och arbetstagare. Vid arbete på distans behövs flera sätt att undersöka arbetsmiljön än en traditionell skyddsrond. Arbetsgivarorganisationens checklista är ett förslag på verktyg för att undersöka arbetstagarens arbetsmiljö vid arbete på distans. 

  Checklistan återfinns i Vera, bland dokumenten under flik 4

  Samverka med skyddsombud och medarbetare

  Kom ihåg att involvera skyddsombuden och medarbetar i det löpande arbetet med att bedöma risker gällande covid-19.  

  Håll dig uppdaterad

  Det är viktigt att löpande följa utvecklingen gällande coronaviruset och vidta ytterligare åtgärder när det behövs. Ett sätt att hålla sig uppdaterad är att löpande följa den information som ges. 

  Arbetsgivarorganisationen informerar löpande gällande arbetsgivarfrågor, arbetsmiljö och begravning i takt med att läget förändras och det kommer nya frågeställningar.  

  Alla har ett ansvar

  Observera också att arbetsgivare, enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd, i alla verksamheter (och däribland religiös verksamhet) ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning. Arbetsgivare bör, enligt föreskrifterna och del allmänna råden, se till att personal, om det är möjligt

  1. håller avstånd till varandra.
  2. regelbundet kan tvätta sina händer med tvål och vatten eller annars använda handsprit.
  3. arbetar hemifrån.
  4. undviker onödiga resor i arbetet.
  5. kan anpassa sina arbetstider för att undvika att resa i rusningstid.      

  Att undvika smitta

  På Folkhälsomyndighetens webbplats finns instruktioner för att minska risken för smitta. Var också uppmärksam på att Folkhälsomyndigheten utfärdar tidsbegränsade lokala allmänna råd.

   

  Användbara länkar

  Skapad:2020-04-09 10:34:00

  Arbetsmiljöverkets samlingssida  Har samlat information om arbetsmiljöfrågor och riskbedömning. 

  Krisinformation.se  Har bl.a. samlat länkar till myndigheternas information på olika språk om covid-19.

  Vårdguiden 1177

  Nationell nivås samlingssida med anledning av corona

  Folkhälsomyndigheten (inkl. rekommendationer om hantering av avliden)

  MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (har filmer på olika språk)

   

   

  Snabblänkar

  Skapad:2020-01-30 16:22:00

   

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Redaktionen Arbetsgivarorganisationen, Arbetsgivarorganisationen
  Uppdaterad
  2021-05-27
  X
  Dokumentid: 1490667- Webid: 39109 - Unitid: 2147483406