Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Arbetsgivarorganisationen

  (F)riskbedöma

  Riskbedömningen är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet som varje arbetsgivare ska utföra. Man ska bedöma om det finns risk att medarbetarna drabbas av skador eller ohälsa. Denna riskbedömning ska dokumenteras.

  Ny webbplats: Information för arbetsgivare finns nu på www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

  Skapad:2022-06-20 11:40:00

  Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har flyttat all information för arbetsgivare till www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare. Om du behöver hjälp att hitta rätt på den externa webbplatsen, kontakta oss gärna så hjälper vi dig.   

  Detta intranät kan inte längre uppdateras och informationen här kan därför vara felaktig. 

  Varmt välkommen till www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare!​

   

  Nedan finns det tidigare innehållet som inte längre uppdateras:

   

  I Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns råd och kommentarer, vilka ger bra vägledning för arbetet.

  Det är viktigt att medarbetarna är delaktiga i arbetet med att bedöma risker i de arbetsuppgifter och den arbetssituation de har och i det förändrings- och utvecklingsarbete som påverkar det egna arbetet. Likaså ska samverkan ske med skyddsombud eller andra fackliga företrädare.

  Det är lätt att se den mänskliga faktorn som orsak när det hänt en olycka eller när ohälsa uppträder. Ofta är de grundläggande orsakerna dock en kombination av mänskliga, tekniska och organisatoriska faktorer. Teknik, arbetsinnehåll, arbetsrelationer och arbetsorganisation påverkar oss fysiskt, psykiskt och socialt. Därför är det viktigt att bedöma risker i alla de aspekterna löpande och särskilt vid förändringar i struktur, organisation och verksamhet.

  Om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet och om något allvarligt tillbud inträffar i arbetet, ska arbetsgivaren utreda orsakerna så att risker för ohälsa och olycksfall kan förebyggas i fortsättningen.

  Ha gärna också med friskperspektiv i arbetet med riskbedömning, det vill säga gör en (f)riskbedömning.

  Snabblänkar

  Skapad:2020-01-30 16:22:00

   

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Redaktionen Arbetsgivarorganisationen, Arbetsgivarorganisationen
  Uppdaterad
  2022-06-22
  X
  Dokumentid: 1244580- Webid: 39109 - Unitid: 2147483406