Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Arbetsgivarorganisationen

  Policy och rutiner

  Ny webbplats: Information för arbetsgivare finns nu på www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

  Skapad:2022-06-20 11:40:00

  Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har flyttat all information för arbetsgivare till www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare. Om du behöver hjälp att hitta rätt på den externa webbplatsen, kontakta oss gärna så hjälper vi dig.   

  Detta intranät kommer att stänga i höst och informationen här uppdateras inte längre. 

  Varmt välkommen till www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare!​

   

  Nedan finns det tidigare innehållet som inte längre uppdateras:

   

  Systematiskt arbetsmiljöarbete är ett sätt att kvalitetssäkra arbetsmiljöarbetet. Det innebär att arbetsgivaren ska ha en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i verksamheten ska vara för att förebygga ohälsa och olycksfall. Det ska också finnas rutiner som beskriver hur arbetsmiljöarbetet ska gå till på arbetsplatsen. I korthet innebär SAM-föreskriften att arbetsgivaren ska känna till hur arbetsförhållandena är för arbetstagarna.

  Arbetsmiljöpolicy

  Varje arbetsgivare ska ha en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i församlingen eller pastoratet ska vara för att det ska vara en bra arbetsmiljö där ohälsa och olycksfall förebyggs.

  Den ska sammanfatta hur arbetsförhållandena bör vara på längre sikt. Policyn ska vara tydlig, konkret och möjlig att följa upp. 

  I arbetet med att ta fram arbetsmiljöpolicyn kan följande frågor vara vägledande:

  1. hur vill vi att arbetsmiljön ska vara?
  2. Vad strävar arbetsgivare efter?
  3. Varför är arbetsmiljöarbete viktigt hos oss?
  4. Vad vill vi fokusera på för att skapa en bra arbetsmiljö?
  5. Vilka arbetsmiljöregler är särskilt viktiga för vår verksamhet?  

  Policyn ska vara skriftligt dokumenterad, om det finns minst tio anställda, och vara tillgänglig för alla.

  Till arbetsmiljöpolicyn bör mål kopplas. Till exempel de mål som ska tas fram för den sociala och organisatoriska arbetsmiljön enligt AFS 2015:4, Organisatorisk och social arbetsmiljö. 

  Rutiner

  Varje arbetsgivare ska ha rutiner som beskriver hur arbetsmiljöarbetet ska gå till. För alla aktiviteter i arbetsmiljöarbetet ska det finnas rutiner som beskriver:

  • vad som ska göras
  • när det ska göras
  • vem som ansvarar
  • vilka som medverkar.

  Rutinerna ska vara skriftligt dokumenterade, om det finns minst tio anställda,  och vara tillgängliga för alla.

  En mall för arbetsmiljöpolicy finns i Vera. 

  Snabblänkar

  Skapad:2020-01-30 16:22:00

   

   

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Redaktionen Arbetsgivarorganisationen, Arbetsgivarorganisationen
  Uppdaterad
  2022-06-22
  X
  Dokumentid: 1244583- Webid: 39109 - Unitid: 2147483406