Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Arbetsgivarorganisationen

  Pannoperatörsutbildning krematorium

  Pannoperatörer i krematorier måste vara certifierade från och med den 1 december 2022. Därför görs nu en särskild utbildningssatsning för krematorier som förbereder dig för certifieringen.

  Ny webbplats: Information för arbetsgivare finns nu på www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

  Skapad:2022-06-20 11:40:00

  Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har flyttat all information för arbetsgivare till www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare. Om du behöver hjälp att hitta rätt på den externa webbplatsen, kontakta oss gärna så hjälper vi dig.   

  Detta intranät kan inte längre uppdateras och informationen här kan därför vara felaktig. 

  Varmt välkommen till www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare!​

   

  Nedan finns det tidigare innehållet som inte längre uppdateras:

   

  Enligt AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anordningar, ska operatörer av pannor vara certifierade från och med den 1 december 2022. Krematorier omfattas av detta krav, vilket innebär att alla som arbetar med övervakning av pannor i krematorieverksamheten bör certifieras.  

  På uppdrag av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har kontroll-, provnings- och certifieringsorganet DEKRA Industrial tagit fram en förberedande utbildning för pannoperatörer som är anpassad för Svenska kyrkans krematorier.  

  Pannoperatörsutbildning krematorium erbjuds som en särskild utbildningssatsning under 2022. Utbildningstiden är längre än de allmänna utbildningarna för pannoperatörer, alla deltagare arbetar på krematorium och arbetsgivarorganisationen har förhandlat fram ett förmånligt pris. Utbildningarna omfattar de kompetenskrav som regelverket ställer för certifiering.   

  I nära anslutning till varje utbildningstillfälle finns också möjlighet att genomföra själva certifieringsprovet. Det finns även möjlighet att komplettera med ett förstärkningstillfälle innan skrivning vid behov.  

  För att säkerställa att utbildningarna och certifieringarna kan genomföras på bästa sätt, måste du anmäla dig senast den 14 mars 2022 oavsett när respektive tillfälle genomförs.]​

  Kategorier för panncertifiering ​

  Certifiering för pannoperatörer är indelade i 4 kategorier, som bestäms av vilken typ av panna som används i den aktuella verksamheten. Det är viktigt att du vid anmälan till utbildning och certifiering anger rätt kategori. Om du är osäker, tala med den som är ansvarig för krematoriet i din församling eller pastorat, eller kontakta DEKRA.

  En översikt över hur pannans kategori fastställs finns här

  Kursinnehåll

  Pannoperatörsutbildning krematorium omfattar förkunskapsfrågor samt distansutbildning 2 + 2 dagar. Utbildningen finns i två olika versioner beroende på vilken typ av panna ert krematorium använder: antingen kategori 1 och 2 eller kategori 3 och 4.

  Verifiering av kunskap

  Innan utbildningen startar får du uppskatta dina egna kunskaper i ämnet genom att svara på förkunskapsfrågor. Syftet är att DEKRA ska kunna verifiera deltagarnas kunskapsnivå så att läraren ska kunna anpassa utbildningsinnehållet till deltagarnas förkunskaper vid respektive utbildningstillfälle.

  Grundläggande pannoperatörsutbildning, 2 dagar

  Utbildningen är lärarledd och utförs i Microsoft Teams.

  • Dag 1: Introduktion, hur en panna fungerar, grundläggande teori, föreskrifter, standarder och självstudier.
  • Dag 2: Kontroll och övervakning, praktiskt handhavande, risker och självstudier.

  Förberedande utbildning inför certifiering, 2 dagar

  Utbildningen är lärarledd och utförs i Microsoft Teams.

  • Dag 1: Introduktion, grundläggande teori, pannor och pannanläggningar samt styr-, regler och övervakningssystem.
  • Dag 2: FLT, kontroll och övervakning av pannor, risker och handhavande samt ackumulerad energi.

  E-utbildning

  Vill man inte gå den lärarledda utbildningen via Teams så finns det ett e-utbildningsalternativ. För mer information kontakta DEKRA.  

  Förstärkningstillfälle och certifiering

  Förstärkningstillfälle, 4 timmar

  Den som vill ha mer stöd att förbereda sig för certifieringen kan även anmäla sig till ett förstärkningstillfälle som genomförs digitalt. Förstärkningstillfället ska genomföras efter den ordinarie utbildningen men innan certifieringstillfället.

  Certifiering, 3 timmar

  Certifieringstiden är max 3 timmar och prövningen utförs i DEKRA Industrials lokaler på utvalda geografiska platser. Provet består av kryssfrågor där ett alternativ är rätt. Prövningen övervakas av DEKRA.  

  Det är tillåtet att använda AFS 2017:3 som hjälpmedel på provet. Dokumentet tillhandahålls av DEKRA innan provtillfället. Inga andra hjälpmedel är tillåtna.  

  Vid godkänt prov certifieras deltagaren.

  Målgrupp

  Alla som arbetar på krematorier. Observera att det är viktigt att välja ett utbildningstillfälle som passar den panna som används i krematoriet.

  Avgift

  Pannoperatörsutbildning krematorium (2 + 2 dagar) är öppen för medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation till ett nedsatt fast pris om 9 700 kr per deltagare. I priset ingår utbildningsmaterial och diplom.  

  Förstärkningstillfälle (4 timmar) kostar 1 500 kr per deltagare förutsatt att det blir minst åtta deltagare vid tillfället.  

  Certifiering (3 timmar) kostar 3 000 kr per deltagare förutsatt att anmälan sker i samband med anmälan till utbildningen.  

  Den som behöver göra om certifieringen är välkommen att anmäla sig till DEKRAS öppna certifieringar. Där är kostnaden 4 500 kr per deltagare.  

  Certifikatet ska årligen förlängas genom att arbetsgivaren skickar in en årsrapport som valideras, vilket kostar 500 kr per år och certifikatsinnehavare. Efter fem år ska ett nytt certifieringsprov genomföras.   

  Datum och anmälan

  Du anmäler dig direkt hos Dekra och du hittar aktuella datum och anmälan här. Observera att sista anmälningsdag till samtliga utbildnings- och certifieringstillfällen är den 14 mars 2022.              

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Redaktionen Arbetsgivarorganisationen, Arbetsgivarorganisationen
  Uppdaterad
  2022-06-22
  X
  Dokumentid: 1561715- Webid: 39109 - Unitid: 2147483406