Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Arbetsgivarorganisationen

  Oro för covid-19

  Många känner oro just nu på grund av coronaviruset. Någon kanske oroar sig för sin egen hälsa, någon för att en anhörig ska bli sjuk eller för hur viruset ska påverka samhället. Det är förståeligt att känna oro. Oro är inte farligt och kan i flera sammanhang hjälpa oss att undvika faror, såsom smittsamma virus. Däremot kan man behöva stöd om man oroar sig så mycket att man mår dåligt eller får svårt att hantera vardagen. När oron föder tankar som rör osannolika konsekvenser, kan den ställa till det för oss och vara smittsam, precis som virus. Oron kan göra oss upptagna med att ständigt söka ny information om Corona som ett sätt att stilla oron för stunden. Risken med det är att vi tar till oss felaktig eller tvetydlig information som vi sedan agerar på och kanske sprider vidare.

  Att fånga upp medarbetares oro och rädsla är en viktig del av ledarskapet

  För arbetsgivare är det viktigt att beakta hur smittspridningen påverkar den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Ett stort informationsflöde, nya uppgifter och osäkerhet kring hur smittsamt och hur farligt viruset är ökar rädslan. Med växande kunskap om viruset sker förändringar gällande de råd och rekommendationer myndigheterna ger. Förändringar, t.ex. i skyddsåtgärder kan skapa oro. Därför är det bra att vara beredd på att hantera oro när förändringar av råd/rekommendationer sker. För vissa kan oron bli extra svår att hantera. Inom arbetsgrupper är det viktigt att främja kontakt och dialog eftersom sociala relationer och stöd är viktigt vid upplevd stress. För chefer är det viktigt att vara ute i verksamheten, lyssna på medarbetarna och ta reda på vad de behöver. Alla behöver känna sig bekräftade och lyssnade på.

  Några exempel på oro och rädsla medarbetare kan känna är:

  • att bli smittade av viruset på arbetsplatsen
  • att inte kunna jobba hemifrån
  • att inte få skyddsutrustning
  • att ekonomin påverkas om man stannar hemma
  • att någon av våra närstående ska smittas
  • saknaden av att ha arbetskamrater vid arbete hemifrån.

  Så här kan du som arbetsgivare agera vid oro

  Snabblänkar

  Skapad:2020-01-30 16:22:00

   

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Redaktionen Arbetsgivarorganisationen, Arbetsgivarorganisationen
  Uppdaterad
  2021-05-27
  X
  Dokumentid: 1496694- Webid: 39109 - Unitid: 2147483406