Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Arbetsgivarorganisationen

  Observera arbetsgivare

  Observera arbetsgivare innehåller nyheter inom arbetsgivar- och arbetsmiljöfrågor. Målgrupp är arbetsgivarrepresentanter och handläggare för löne- och personalfrågor.

  Nyhetsbrevet skickas till församlingars, pastorats och stifts allmänna e-postlåda samt till den som registrerat sin personliga e-postadress, se rutan till höger.

  Här nedan samlar vi de nyhetsbrev som skickats ut.

  Observera  nr 22 2018

  Rättelse av nr 22

  •  Rätt datum webbinarium
  • Rätt länk info om pensionsöverenskommelser
   •  Nu finns IA trossamfund för att rapportera avvikelser i arbetsmiljön
   • Pensionsöverenskommelser för personer som omfattas av PA-KL, PAK eller LPAK
  •  Så fungerar beredskap
  • Bra att tänka på inför semesterväxling
  •  Utbildningar 2019 ute nu!
  •  Sista chansen att anmäla sig till Relationellt ledarskap
  • Uppgraderad Excel-mall för lönekartläggning
  •  uppdaterat anmälningsformulär för medarbetarundersökningen Akka
  • Kyrkoherdeträffar hösten 2018
  •  Hög tid för anmälan till medarbetarundersökningen Akka!
  • Informationsdag om Akka 26 september i Stockholm
  • Extrainsatta utbildningsdatum hösten 2018
  •  Nytt traktamentsavtal
  • Höjt inkomsttak för sjukpenning från 1 juli 2018
  •  Uppdaterad version: Lönekartläggning och aktiva åtgärder
  • Kyrkoherdeträffar hösten 2018
  • Nya bestämmelser för kyrkomusiker från 1 juni 2018
  •  principöverenskommelse om extratjänster
  • Ersättning till vikarierande kyrkoherde
  • Extrainsatta utbildningsdatum hösten 2018
  •  Kostnadsfri seminariedag: Relation och ledarskap
  • Ny påbyggnadsutbildning för arbetsledare
  • Arbetsförmedlingens arbetsgivarkontroll vid praktik eller arbetsträning
  • Partsgemensamt pilotprojekt om instruktion och tidsredovisning för kyrkomusiker
  • Nya regler 2019: karensavdrag ersätter karensdagen
  • Ny förordning om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning
  •  Uppdaterad personuppgiftshantering
  • Personuppgiftshantering för Observera arbetsgivare
  •  Tryckt version av Svenska kyrkans avtal 17 på väg
  •  Nytt 1 juli. Rehabplan ska upprättas inom 30 dagar
  • Facklig tillhörighet ska raderas när löneöversyn är klar
  • Inför sommaren 2018
  • O-tillägg B hela dagen den 30 april
  •  Att förhandla budget enligt MBL
  • Checklista löneöversyn 2018
  • Inspelat webbinarium om Svenska kyrkans avtal 17
  •  Malmö universitets studie om arbetsmiljön för präster och diakoner i Svenska kyrkan
  •  Lönestatistik för 2017
  • Uppdaterade PO-pålägg
  • PO-pålägg för 2018 finns i VERA
  • Kommande Ducatus fokuserar på 2017 års avtalsrörelse
  • Nytt: Ducatuspraktikan
  •  Webbinarium kyrkans avtal 17
  •  uppdaterade avtalskommentarer
  • Frågor och svar om arbetstid för präster, diakoner och församlingspedagoger
  • Kontakta oss vid oklarheter
  • Sommaranställningar 2018
  •  Informationsträffar Svenska kyrkans avtal 2017
  • Avtal 17 - Information och dialog
  • Möt arbetsgivarorganisationen vid årets Gotlands kyrkvecka
  • Vilka teser skulle Luther ha formulerat om dagens arbetsliv?
  •  Lätthelgdagar 2018
  • Påminnelse - webbinarium pension
  • Påminnelse - Enkät
  •  Löneväxling och kompletterande premier till tjänstepension
  • Välkommen till Webbinarium om pension
  • Utbildningar på gång
  •  Kompletta avtalsändringar och kommentarer för Svenska kyrkans avtal 17
  • Enkät - 20 år med riktlinjer för förebyggande och bemötande av sexuella övergrepp
  • Formalia vid styrelsemöten
  • Utbildningar på gång
  •  Klargörande angående felaktig information från Kyrkans Akademikerförbund
  •  Så fungerar de nya reglerna om arbetstid för präster
  • Så fungerar de nya reglerna för kyrkoherdevikariat
  • Löneökningsutrymmet för 2017
  • Om registerkontroll för anställning eller ideellt uppdrag
  • Hur ska sexuella trakasserier på arbetsplatsen hanteras?
  • Forskningsrapporter om arbetsmiljön
  • Kyrkoherdeträff i Sigtuna 27-28 februari 2018
  •  Nytt avtal om särskilda bestämmelser för präst
  • Treårigt kollektivavtal tecknat med Kyrkans Akademikerförbund
  • Löneförhandlingar kan genomföras för samtliga medarbetare
  •  Läget i avtalsrörelsen
  • Utbildningar 2018
  • Stöd till arbetsgivare om dataskyddsförordningen
  •  Nya regler om föräldrapenning från 1 oktober
  • Rekommendation till lokalt kollektivavtal för semesterväxling
  •  Allvarligt fel i artikeln i Kyrkans Tidning idag
  •  Forskningsstudier om psykosocial arbetsmiljö
  •  Förtydligande om löneförhandlingar
  •  Frågor och svar om aktuella avtalsläget
  •  Förhandlingarna med KyrkA frånträds
  •  Förhandsinformation inför årets novemberinsamling av lönestatistik
  • Förbud mot lokal löneförhandling med KyrkA
  • Särskilda ersättningar
  • Disciplinpåföljd gäller endast Kommunal
  • Nytt telefonnr. till arbetsgivarorganisationens avtalsjour
  •  Uppdatering; rätt datum för föräldrapenning
  • Dags att anmäla sig till kyrkoherdeträffar och infoträffar om pension och avtal
  • Anmäl arbetslaget till medarbetarundersökningen Akka
  • Nationellt ramavtal klart med Ramirent
  •  Avtalsändringar och kommentarer till Svenska kyrkans avtal 17
  • Dataskyddsförordningen för arbetsgivare - utbildning och helpdesk
  • Infoträffar om TPA 18 Svenska kyrkan och om Svenska kyrkans avtal 17
  •  Välkommen till infoträffar om nya pensionsavtalet
  • Välkommen till informationsträffar om Svenska kyrkans avtal 17
  • Replik i KT - Lättare att ta ut hela lediga dagar för återhämtning
  •  Klargöranden om pågående förhandlingar
  • Treårigt kollektivavtal för Svenska kyrkans utlandsanställda klart
  •  Uppehåll i förhandlingarna med med KyrkA över sommaren
  • Kyrkoherdeträffar om omställning, överenskommelse vid avslut av anställning samt styra & leda
  • Treårigt kollektivavtal för Svenska kyrkan tecknat med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd
  • Med anledning av KyrkAs webbkommunikation idag
  •  Treårigt kollektivavtal för Svenska kyrkan tecknat med Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund
  • Hög tid att anmäla arbetslaget till medarbetarundersökningen AKKA
  • Handla drivmedel i bulk - använd ramavtal
  •  Medling i kollektivavtalsförhandlingarna mellan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Kyrkans Akademikerförbund
  • Förtydliganden om arbetstidsmått och arbetstidsförläggning
  •  Treårigt kollektivavtal för Svenska kyrkan tecknat med Vision
  • Förhandlingarna fortsätter
  •  Treårigt kollektivavtal för Svenska kyrkan tecknat med Kommunal
  • Partsgemensamt stödmaterial om organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Medarbetarundersökningen Akka
  • Nytt kollektivavtal om tjänstepension för Svenska kyrkan
  •  Läget i förhandlingarna
  • Film: förändringarna i diskrimineringslagen
  • När är arbetskläder skattefria?
  • Sommaranställningar 2017
  •  frivillig medling i pensionsförhandlingarna för Svenska kyrkan
  • Läget i kollektivavtalsförhandlingarna
  • Lönestatistik för 2016
  •  Svenska kyrkans avtal 16 har prolongerats
  •  Uppdatera Kyrksam
  • Ny utbildning för chefer - Att ge återkoppling
  • Pilotutbildningar i Mer än jobb-projektet
  • Nya titlar medarbetare
  • Apropå tidningen Kyrkfack
  • Personalomkostnadspålägg 2017
  • Nu drar avtalsrörelsen igång
  • Förändringar i diskrimineringslagen
  • Så förändras lön vid nyanställning
  • Lätthelgdagar 2017
  •  Arbetstider huvudfråga i avtalsrörelsen
  • Arbetsgivarorganisationen tar över AKKA
  • Svenska kyrkans pensionsavtal förlängt
  •  Medlemsavgiften sänks
  • OB-ersättning vid årsskiftet 2016 - 2017
  • Vad gäller när en säsongsanställning avslutas?
  • SCB:s insamling av lönestatistik för 2016
  • Arbetet med nya BSF-koder pågår

   ​

  •  Vänta med lokala arbetstidsavtal
  • Nytt avtal för skogsarbetare
  • Avtalet för Svenska kyrkans utlandsanställda
  • Pensionsavtalet sägs upp
  • Påminnelse: Välkommen till Mer än jobb-konferens
  •  Teckna inga lokala löneavtal
  • Kommentarer till Kyrkans löneavtal 16 & Kyrkans AB
  • Svenska kyrkans avtal 16 är på tryck
  • Arbetsgivarkonferenser
  • Allvarligt påpekande
  • Visselblåsare
  • Kyrkoherde idag - ledarskap för samspel och strategi
  • Höstens kyrkoherdeträffar
  • Samarbete med arbetsförmedlingen
  • Mer än jobb-konferensen
  •  Sammanfattning av nyheterna i Svenska kyrkans avtal 16
  • Komplette texter för avtalsändringarna i Svenska kyrkans avtal 16
  • Svenska kyrkans avtal 16 undertecknat
  • Förtydliganden om Svenska kyrkans avtal 16
  • Du missar väl inte att anmäla dig till avtalskonferenserna

  Ettårigt avtal tecknat mellan Svenska kyrkan och Kyrkans Akademikerförbund

  Uppdatering från avtalsrörelsen

  Kyrkans Akademikerförbund har lämnat förhandlingsbordet

  •  Enhetliga arbetstidsregler huvudfråga i avtalsrörelsen
  • Lokala arbetstidsavtal
  • Oreglerad arbetstid
  • Konferens - Mer än jobb

  • Inbjudan till Mer än jobb-konferens
  • Avtalsförhandlingarna fortsätter under april​
  •  Lite att tänka på inför sommaren 2016
  • Svenska kyrkans avtal förlängt
  • Lönestatistiken för 2015
  •  Nya regler för tidsbegränsade anställningar
  • Yttrandefrihet för förtroendevalda
  • Gåva till VERAs licenstagare - Iseskogs Webb-TV Föreläsningar

  • Nya ansikten på SKAO
  • Högaktuellt om tillgänglighet på Trädgårdsmässan

  • VERA i ny design
  • Dags för avtalsförhandlingar
  •  Enhetliga arbetstidsregler huvudfråga i avtalsrörelsen
  • Lokala arbetstidsavtal - församlingsarbetstid (FAT)
  • Oreglerad arbetstid
  • Konferens - Mer än jobb
  • Ny webbplats för Kyrkans trygghetsråd
  •  Arbetsgivaraspekter på arbete med flyktingar
  • Verksamhetsövergång
  • Ideella och juridiken
  • Förtydliganden om webbsidan om arbetsrelaterad stress
  • Arbetsmiljöverket genomför inspektioner inom ramen för kampanjen arbetsrelaterad stress
  •  Ändringar i AGK-KL och TFA-KL
  • Ändrade arbetsgivaravgifter för ungdomar 2015
  • Kyrkans trygghetsråds årsredovisning
  •  Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ur ett arbetsrättsligt perspektiv
  • GAS-projektet och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
  • Inför sommarsemestern

  •  80/90/100-modellen - möjlighet till minskad arbetstid för äldre
  • Revidering av BSF 01

  •  Återbetalning av AGS-KL-premier 2005 och 2006 från FORA

  ​ 

  •  Om delegation Ny länk
  • inspektioner av arbetsrelaterad stress
  • Regler om sanktionsavgifter i arbetsmiljölagen

  •  Tillämpningsanvisningar för prästers arbetstid
  • Försämrad arbetsmiljö för unga kvinnor
  • Arbetsledarutbildning för barn- och ungdomsverksamheter
  •  Sanktioner för ag som struntar i arbetsmiljön
  • Friskfaktorer på arbetsplatsen
  • Inspektion av ungas arbetsplatser
  • Indelningsändringar vid återbetalning från FORA
  • Lönestatistik 2013
  • Löneöversyn 2014
  • Psykisk ohälsa
  • Kampanj om friskfaktorer
  • Arbetsgivarverktyget VERA
  • Ändringar i AML 20140701
  • Församlingsarbetstid
  • Återbetalning AFA för 2005/2006
  • Stöd från ALNA
  • Säkerhet vid snöskottning
  • Registerkontroll för personer som arbetar med barn

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Anna Lundvall, Arbetsgivarfrågor
  Uppdaterad
  2020-02-05
  X
  Dokumentid: 1257436- Webid: 39109 - Unitid: 2147483406