Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Arbetsgivarorganisationen

  Mentorprogram för kyrkoherdar

  Foto: Susanne Kronholm

  Mentorprogrammet vänder sig till dig som arbetar som kyrkoherde i Svenska kyrkan, en komplex roll med stora krav och ansvar för det dagliga arbetet i en församling/ett pastorat. Programmet ger dig möjlighet att reflektera över, stärkas och utvecklas i ditt ledarskap genom mentorstöd. Mentorn har chefserfarenhet och hämtas från utbildning, näringsliv eller annan organisation.

  Mentorprogrammet utgör en pilotsatsning och är ett samarbete mellan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Stiftelsen Minerva. Det utgör ett komplement till de mentorprogram som stiften arrangerar. 

  Beskrivning av programmet. 

  Mentorprogrammet innehåller:

  • kartläggning av varje adepts behov
  • kvalificerad mentormatchning
  • mentormöten ungefär var tredje vecka
  • uppföljningar
  • tre heldagsseminarier.

  Målgrupp

  Programmet vänder sig till dig som arbetar som kyrkoherde i Svenska kyrkan. 

   Exempel på ämnen som kommer att beröras:

  • ledarskap
  • kommunikation
  • jämställdhet
  • mångfald. 

  Den första månaden ägnas åt kartläggning varje adepts behov. Därefter matchas adept samman med en mentor med annan erfarenhet än kyrkoherdens; från skola, näringsliv eller annan organisation.

  Workshops och gemensamma seminarier utgör fördjupningstillfällen inom till exempel jämställdhet, ledarskap, kommunikation och mångfald. 

  Adept och mentor bestämmer tillsammans när och var träffarna i övrigt sker.

  Bakgrund till denna pilotsatsning på mentorprogram

  Mentorprogrammet är ett samarbete mellan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Stiftelsen Minerva. Stiftelsen har 25 års erfarenhet av mentorprogram för ledare inom näringsliv och offentlig förvaltning. Mentorprogrammet är certifierat enligt ISO 9001.

  Välkommen!

  Snabblänkar

  Skapad:2020-01-30 16:22:00

   

   

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Redaktionen Arbetsgivarorganisationen, Arbetsgivarorganisationen
  Uppdaterad
  2021-08-27
  X
  Dokumentid: 1439353- Webid: 39109 - Unitid: 2147483406