Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Arbetsgivarorganisationen

  Medlemsundersökningen 2020

  Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Skao, är en gemensam arbetsgivar- och serviceorganisationen för Svenska kyrkans drygt 600 arbetsgivare samt en del närstående organisationer.

  Vi förhandlar kollektivavtal, tillhandahåller rådgivning i arbetsgivarfrågor och arrangerar såväl konferenser som ett antal utbildningar. 

  Kommande år står Svenska kyrkan inför stora utmaningar, med ett krympande antal kyrkotillhöriga, själva basen för ekonomin. Det blir en omställning för de ekonomiska enheterna och påverkar säkert också de tjänster som vi tillhandahåller.

  För att vi ska kunna möta med det utbud och den service som ni har rätt att förvänta er måste vi ständigt vara lyhörda för era krav och behov.  

  Vi har därför talat med 100-talet representanter från hela landet. Det sammanställa resultatet kommer att utgöra en betydelsefull utgångspunkt i styrelsens strategiska vägval för de närmsta åren. Såväl församlingar som pastorat, stad och landsbygd, stora och små enheter från samtliga stift finns representerade. 

  En sammanställning av de svar som insamlades finner du i Rapport till respondenter.

  Förteckning över intervjuade funktioner: 

  Kyrkorådsordföranden (32)

  Kyrkoherdar (32)

  HR-personer (31)

  Biskopar (3)

  Stiftsdirektorer (4)

  Kyrkostyrelsen (1)

  De fördelades på följande stift: Uppsala (8), Linköping (8), Skara (12), Strängnäs (7), Västerås (7), Växjö (9), Lund (11), Göteborg (10), Karlstad (6), Härnösand (5), Luleå (6), Visby (3), Stockholm (11).  

  Redaktör och innehållsansvarig
  Lotta Person, Arbetsgivarorganisationen
  Uppdaterad
  2020-12-14
  X
  Dokumentid: 1522346- Webid: 39109 - Unitid: 2147483406