Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Arbetsgivarorganisationen

  Informationsmaterial om arbetsgivarfrågor

  Här finner du informationsmaterial inom arbetsgivarfrågor,  ledarskapsutveckling med mera. Både gratis- och betalmaterial.  

  För betalmaterial tillkommer moms (6%) samt expeditionskostnad om 25 kronor och porto. 

  Observera arbetsgivare

   Prenumerera på nyhetsbrevet Observera arbetsgivare och håll dig uppdaterad inom arbetsgivarområdet. Se ruta till höger. 

  Här hittar du Observera arbetsgivare.

  Äldre Observera och Förbundsinfo?

  Här hittar du Förbundsinfo, från åren 2000-2010.  

  Yngre Observera hittar du i BEDA respektive VERA.

  Material om arbetsgivarfrågor och ledarskapsutveckling

   

  Den partsgemensamma broschyren Löneprocessen inom Svenska kyrkan ger en enkel vägledning och introduktion till lönebildning enligt Kyrkans löneavtal. Stödmaterialet har tagits fram av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tillsammans med fyra av fem fackliga parter som tecknat Kyrkans löneavtal 17. Syftet är att stödja utvecklingen av bra löneprocesser hos arbetsgivarna där lönebildningen är ett medel för arbetsgivaren att nå sina verksamhetsmål.  

  Broschyren kan laddas ner kostnadsfritt här.  

  Tips: För att skriva ut broschyren som ett häfte, välj utskriftsfunktionen häfte i dina skrivarinställningar. Varje sida har formatet A5, så häftet skrivs ut på A4-papper som sedan kan vikas och häftas.

  Tjänstepensionsavtal
  TPA 18 Svenska kyrkan (art.nr 1049)

  Pris: 25 kronor ex moms. 

  Avtalet kan också laddas ner som pdf

   

  Svenska kyrkans avtal 17 (art.nr 1047)
  Pris: 90 kronor ex moms. 

  Avtalet kan också laddas ner som pdf

   

   

  omslagsbild av Protokollet

  Protokollet - från kallelse till justering - formalia enligt kyrkoordningen (art.nr 2026)

  Pris: 45 kr/styck ex moms .

  Omslag Ducatus nr 4 2017

  Särtryck ur Ducatus nr 4 2017 på temat styra och leda

   

  Särtrycket ingick, tillsammans med Protokollet och Guide för förtroendevalda, i ett stort utskick till Svenska kyrkans samtliga kyrkoråd i januari 2018.​

  guide för förtroendevalda, omslag

  Guide för förtroendevalda och kyrkoherdar

  En vägledning för förtroendevalda och kyrkoherdar att fullgöra sina respektive uppgifter. Guiden koncentrerar sig på ett antal kärnområden som behöver dryftas och överenskommas, i utövandet av det gemensamma ansvaret. 

  den tryckta upplagan är slut. 

  Ladda ner Guide för förtroendevalda och kyrkoherdar som PDF här

   

   

   

  Lönekartläggning och aktiva åtgärder Art.nr. 1035

  Med anledning av nya lagkrav har Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation uppdaterat Lönekartläggning i Svenska kyrkan till denna nya version: Lönekartläggning och aktiva åtgärder i Svenska kyrkan. -  ett handgripligt stöd i arbetet med att motverka osakliga löneskillnader och diskriminering. Mallarna som ingår i materialet finns i digital version i Vera. Där finns också ytterligare digitala mallar för lönekartläggning och aktiva åtgärder. Inloggning till Vera ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

  Pris 45 kr ex. moms 

  Finns också att ladda ner som pdf här​

  Tjänstepension Svenska kyrkan (2018)

  Här finns mer information

  ​KAP-KL Kollektivavtalad pension (art.nr. 1039)

  Pris: 70 kronor ex moms

  Årsarbetstid. Teori och praktik - råd för lokala parter (art.nr 1042)

  Pris: 75 kronor ex moms
  Finns också att ladda ned som pdf

   

  Övrigt

  Handbok för BKSK 19
  Handbok för att klassificera enligt Svenska kyrkans nya befattningsklassificering BKSK 19 kan laddas ner som pdf här.

  PU-avtal
  Personalpolitiskt utvecklingsavtal
  Finns att ladda ned som pdf

  Pärm – lagar och avtal (art.nr 1020)
  Pris: 700 kronor ex moms

  Dialog (art.nr 1034)
  God kommunikation är livsnerven i en organisation. Denna lilla bok om Dialog berättar om hur samtalen på en arbetsplats kan bli goda.
  Pris: 80 kronor ex moms

  Rekrytering till befattning i Svenska kyrkan (art.nr 1041)
  Denna skrift är under bearbetning och har under tiden utgått ur sortimentet. 

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Lotta Person, Arbetsgivarorganisationen
  Uppdaterad
  2020-02-12
  X
  Dokumentid: 807867- Webid: 39109 - Unitid: 2147483406