Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Arbetsgivarorganisationen

  Lönestatistik Svenska kyrkan

  Nyheter lönestatistik

   

  Nu är lönestatistiken för 2020 klar och har publicerats i den sökbara databasen Lönestatistik Svenska kyrkan. Där kan du själv söka fram information och skriva ut tabeller. Du kan också jämföra lönestatistiken 2020 och 2019. Observera att Lönestatistik Svenska kyrkan inte fungerar i Internet Explorer. Använd en annan webbläsare istället, exempelvis Chrome eller Edge. 

  När du tittar på statistiken bör du dock vara uppmärksam på två saker:

  • När lönerna rapporterades in i november 2020 hade ingen löneöversyn genomförts för 2020. Avtalsrörelsen förlängdes på grund av pandemin och Svenska kyrkans avtal 2020 blev klart först den 4 december 2020.
  • Lönestatistiken ska alltid läsas med försiktighet. Lönestatistiken påverkas av faktorer till följd av de löneuppgifter som inrapporteras, bl.a. kan flera äldre medarbetare med högre lön ha gått i pension samtidigt som yngre medarbetare med lägre löner inrapporterats för första gången.

  Många använder lönestatistiken som underlag till löneöversynen. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation rekommenderar att lönestatistiken endast används för att skapa sig en uppfattning om löneläget inom Svenska kyrkan. Det finns många andra faktorer som är viktigare vid lönesättningen, såsom tjänstens krav och ansvarsnivå, individens prestation med mera. I många fall kan också statistik om löneläget på den övriga arbetsmarknaden i den aktuella regionen vara mer användbart.

  Du kan läsa mer om Svenska kyrkans löneprocess här. Du kan också titta på det inspelade webbinariet Löneprocessen - så gör du.

  Om Svenska kyrkans lönestatistik

  Sedan 1995 samarbetar Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation med arbetstagarorganisationerna om dels en gemensam lönestatistik, dels en gemensamt framtagen befattningsklassificering, BKSK 19.Instruktioner för hur du söker i lönestatistiken finns på startsidan för Lönestatistik Svenska kyrkan.

  Insamling i november, publicering i mars 

  Varje år, i november månad, samlas uppgifter in från kyrkans arbetsgivare för att sedan sammanställas och presenteras. Därigenom får parterna en gemensam bild av löneutvecklingen i Svenska kyrkan. Den färdiga lönestatistiken publiceras i mars månad, så snart den är helt klar och kvalitetskontrollerad.

  Statistiken samlas in av Statisticon 

  Från och med 2017 sköter företaget Statisticon AB insamlingen och framtagandet av statistiken. På uppdrag av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation samlar Statisticon in löneuppgifter hos församlingar, pastorat och stift inom Svenska kyrkan. Statistikproduktionen sker i samarbete med arbetstagarorganisationerna. Insamlingen regleras genom ett kollektivavtal för en partsgemensam lönestatistik.

  Ny befattningsklassificering från 2019

  Lönestatistiken bygger på en befattningsklassificering som bestäms partsgemensamt. 2019 kom parterna överens om en ny befattningsklassificering, BKSK 19, som används från och med lönestatistiken 2019.Tidigare års lönestatistik rapporterades in enligt den tidigare befattningsklassificeringen BSF-01 (reviderad 2014). Eftersom de två befattningsklassificeringarna är uppbyggda på olika sätt, kan lönestatistik från 2018 eller tidigare inte jämföras med lönestatistik från 2019 och framåt.

  Snabblänkar

  Skapad:2020-01-30 16:22:00

   

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Redaktionen Arbetsgivarorganisationen, Arbetsgivarorganisationen
  Uppdaterad
  2022-01-10
  X
  Dokumentid: 1229477- Webid: 39109 - Unitid: 2147483406