Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Arbetsgivarorganisationen

  Ledarutveckling för kyrkoherdar

  Foto: Phooey

  Att vara kyrkoherde är att ha ett komplext ledaruppdrag med många ansvarsområden och roller. Ledarutveckling för kyrkoherdar är ett kvalificerat ledarutvecklingsprogram för dig som vill fördjupa ditt ledarskap med utgångspunkt i rollen som chef och ledare.

  Ledarutveckling för kyrkoherdar tar sin utgångspunkt i synsättet att självinsikt och personlig utveckling är en förutsättning för att utvecklas som chef och ledare. Det handlar om hur du påverkar och påverkas av andra utifrån den person du är, kopplat till den egna vardagen och ledarrollen.  

  Många ledarskapsutbildningar utgår från olika metoder, verktyg eller specifika teoribildningar. Metoder och verktyg är viktiga instrument i ledarrollen, men de blir kraftfulla först när du förstår dig själv som ledare och vet när och hur du ska använda metoderna. Därför står den egna utvecklingen i fokus under Ledarutveckling för kyrkoherdar. Vedertagna och beprövade ledarskapsteorier går som en röd tråd genom hela programmet. Du får ta del av olika verktyg som du kan använda i din egen vardag, bland annat återkoppling, ledarskapskommunikation och förändringsledning.  

  Programmet präglas av dialog, reflektion och delande av erfarenheter, hela tiden med syftet att kunna vidga de egna perspektiven och fördjupa förståelsen för den egna ledarrollen.  

  Ledarutveckling för kyrkoherdar består av fem olika moduler om tre dagar där upplevelsebaserade moment varvas med teorier, reflektion och chefshandledning, hela tiden med koppling till den egna vardagen och den egna ledarrollen. Mellan modulerna får deltagarna hemuppgifter som utförs i par eller individuellt.

  Kursledare

  Monica Klingvall

  Monica har med sina 20 år som ledarskapskonsult erfarenhet från ett hundratal ledningsgrupper och hon har hela tiden haft chefer i individuell coachning/handledning. Monica har skapat och drivit många och omfattande ledarutvecklingsprogram. Arbetet har utförts inom en rad olika branscher och organisationer, ofta i stora komplexa kunskapsintensiva organisationer. Hon har femton års egen chefserfarenhet. I grunden är hon socionom och hon har även en examen från det 4-åriga programmet i individ-, grupp-, och organisationsutveckling från Gestaltakademin i Skandinavien. Vidare är Monica diplomerad coach och har gått flera fördjupningar inom ledarskap på Gestaltakademin. Monica innehar också flera licenser och certifieringar i olika ledarskapsverktyg.  

  Helén Källholm

  Helén har över 20 års erfarenhet av att vara chef och har varit både mellanchef och vd. Hon har varit chef såväl inom näringslivet som i ideell sektor och har lång egen erfarenhet av att leda i idéburen sektor. Under åren 2010-2019 har hon varit vd för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Genom den rollen har hon tillägnat sig en god kunskap om komplexiteten i kyrkoherderollen. För Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations räkning har hon initierat de styrelseutbildningar som organisationen tillhandahåller till förtroendevalda sedan flera år tillbaka. Helén är väl förtrogen med såväl kyrkorådsrollen som kyrkoherderollen och det gränssnitt som finns mellan de olika ansvarsområdena. Helén är civilekonom men har också fem års utbildning från Gestaltakademins långa program.​

  Läs mer

  Snabblänkar

  Skapad:2020-01-30 16:22:00

   

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Redaktionen Arbetsgivarorganisationen, Arbetsgivarorganisationen
  Uppdaterad
  2021-05-18
  X
  Dokumentid: 1537027- Webid: 39109 - Unitid: 2147483406