Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Arbetsgivarorganisationen

  Kyrkorådet som styrelse

  Kyrkoordningen anger att kyrkorådet är styrelse i pastorat och i församling som inte ingår i ett pastorat. Det betyder att kyrkorådet ska styra församlingens/pastoratets verksamhet inom ramen för den budget och de mål och riktlinjer som kyrkofullmäktige har beslutat, och att kyrkorådet gemensamt med kyrkoherden har ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.

  I kyrkoordningens bestämmelser om kyrkorådets uppgifter finns både sådant som känns igen från styrelser i övrigt och sådant som är specifikt för Svenska kyrkan. Exempelvis ska kyrkorådet fastställa en arbetsordning för sitt arbete.

  Styrelsen företräder församlingen/pastoratet som juridisk person och har därför ansvar att förvaltningen sköts i enlighet med de krav som samhället ställer genom lagar och förordningar.

  För att församlingens/pastoratets verksamhet ska fungera väl måste ansvarsfördelningen mellan kyrkorådet och de anställda vara tydlig. Det är också en av de viktigaste faktorerna för en god arbetsmiljö i verksamheten. Ansvarsfördelningen mellan kyrkoråd och kyrkoherde regleras dels i kyrkoordningen och dels genom delegation.

  Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation bistår kyrkoråd i arbetet med att utveckla och förbättra sitt styrelsearbete, bland annat genom processinriktat stöd.

  Snabblänkar

  Skapad:2020-01-30 16:22:00

   

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Redaktionen Arbetsgivarorganisationen, Arbetsgivarorganisationen
  Uppdaterad
  2020-06-16
  X
  Dokumentid: 1481359- Webid: 39109 - Unitid: 2147483406