Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Arbetsgivarorganisationen

  Kränkande särbehandling och konflikter

  Foto: Magnus Aronson

  Den sociala arbetsmiljön handlar om samspelet mellan människor i arbetslivet. Det här är en utbildning där du får fördjupade kunskaper om vad som är viktigt att göra för att skapa ett robust samarbetsklimat, hur du ser signaler på mobbning/kränkande särbehandling och konflikter och vad du ska göra om det pågår kränkningar eller konflikter.

  Ny webbplats: Information för arbetsgivare finns nu på www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

  Skapad:2022-06-20 11:40:00

  Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har flyttat all information för arbetsgivare till www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare. Om du behöver hjälp att hitta rätt på den externa webbplatsen, kontakta oss gärna så hjälper vi dig.   

  Detta intranät kommer att stänga i höst och informationen här uppdateras inte längre. 

  Varmt välkommen till www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare!​

   

  Nedan finns det tidigare innehållet som inte längre uppdateras:

   

  Innehåll

  • Vad är en kränkande särbehandling?
  • Vad är en konflikt? ·         Arbetsgivarens ansvar vid kränkande särbehandling och trakasserier
  • I vilka situationer kan kränkande särbehandling uppstå
  • Teorier kring konflikter och hantering av konflikter
  • Vilka åtgärder är arbetsgivaren skyldig att vidta
  • Policy och handlingsplan i praktiken
  • Arbetsrättsliga konsekvenser för arbetsgivaren
  • Behov av externa utredare och experter
  • Hur kan man arbeta förebyggande med robusta samarbetsklimat.
  • Tillämpning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

  Målgrupp
  Chefer, arbetsledare, skyddsombud, HR-personal.
  Vi ser gärna att arbetsgivar- och arbetstagarföreträdare deltar tillsammans i utbildningen

  Vad du lär dig
  Du lär dig arbeta förebyggande, upptäcka signaler på kränkande beteende och konflikter och att skapa robusta samarbetsklimat . Du får konkreta kunskaper hur du upprättar handlingsplaner och policys för området samt all nödvändig juridisk inblick i ansvar och skyldigheter för arbetsgivare.

   

   

   

   

   

  Aktuella datum, mer information och anmälan hittar du i Kursportalen

  Redaktör och innehållsansvarig
  Redaktionen Arbetsgivarorganisationen, Arbetsgivarorganisationen
  Uppdaterad
  2022-06-22
  X
  Dokumentid: 1353196- Webid: 39109 - Unitid: 2147483406