Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Arbetsgivarorganisationen

  Informationsmaterial

  Ny webbplats: Information för arbetsgivare finns nu på www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

  Skapad:2022-06-20 11:40:00

  Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har flyttat all information för arbetsgivare till www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare. Om du behöver hjälp att hitta rätt på den externa webbplatsen, kontakta oss gärna så hjälper vi dig.   

  Detta intranät kan inte längre uppdateras och informationen här kan därför vara felaktig. 

  Varmt välkommen till www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare!​

   

  Nedan finns det tidigare innehållet som inte längre uppdateras:

   

  Nedan finns informationsmaterial om arbetsgivarfrågor för nedladdning och att köpa som trycksak. För att läsa mer om respektive produkt, klicka på länkarna nedan.

  Det går också bra att beställa direkt i beställningsformuläret. Observera att för betalmaterial tillkommer moms (6 %) samt expeditionskostnad om 25 kronor och porto. 

  Kollektivavtal som Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tecknar finns i webbhandboken Vera och att ladda ner som pdf på intranätsidorna om kollektivavtal. Boken Svenska kyrkans avtal 20 köper du här.

  Informationsmaterial arbetsgivar- och arbetsmiljöfrågor

  Anvisning för provisorisk rasskydd i trä vid gravsättning
  CGK:s material för gravvårdssäkerhet
  Dialog - bok
  God kommunikation är livsnerven i en organisation. Denna lilla bok om Dialog berättar om hur samtalen på en arbetsplats kan bli goda. Pris 80 kr.
  Gravgrävning
  Gravgrävning - riskbedömning, etiska aspekter och instruktioner för säker gravgrävning
  Gränsdragning arbete/fritid – stöd för samtal på arbetsplatsen - häfte
  Partsgemensamt samtalsmaterial som har sin utgångspunkt i Arbetsmiljöverkets Vägledning om arbetsmiljöutmaningar i ett gränslöst arbetsliv. Finns att ladda ner kostnadsfritt.
  Guide för förtroendevalda och kyrkoherdar - häfte
  En vägledning för förtroendevalda och kyrkoherdar att fullgöra sina respektive uppgifter. Finns att beställa eller att ladda ner kostnadsfritt.
  Handbok för BKSK 19
  Handbok för att klassificera enligt Svenska kyrkans nya befattningsklassificering BKSK 19. Finns att ladda ner kostnadsfritt.
  Krishantering utifrån ett arbetsgivarperspektiv - ducatuspraktika
  Utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrift Första hjälpen och krisstöd ger praktikan konkreta råd för hur arbetet kan se ut före, under och efter en kris. Finns att ladda ner kostnadsfritt.
  Kyrkoherdens ställning
  Promemoria om kyrkoherdens ställning. Pris 50 kr, artikelnummer 2030. Finns också att ladda ner kostnadsfritt.
  Lönekartläggning och aktiva åtgärder - häfte
  Med anledning av nya lagkrav har Svenska kyrkans arbetsgivar-organisation uppdaterat "Lönekartläggning i Svenska kyrkan" till denna nya version. Pris 45 kr. Finns också för nedladdning kostnadsfritt.
  Löneprocessen inom Svenska kyrkan - broschyr
  Broschyren "Löneprocessen inom Svenska kyrkan" ger en enkel vägledning och introduktion till lönebildning enligt Kyrkans löneavtal. Finns att ladda ner kostnadsfritt.
  Om brandskyddsarbete - ducatuspraktika
  Belyser hur brandskyddsarbete kan struktureras. Finns att ladda ner kostnadsfritt.
  Om förändringsledning - ducatuspraktika
  Förändringsledning utgör en del av ditt uppdrag som chef och ledare. Finns att ladda ner kostnadsfritt.
  Om organisationer och struktur - ducatuspraktika
  Ger er arbetsgivare en praktisk vägledning i hur ni kan reflektera över organisationsstrukturen i ert sammanhang. Finns att ladda ner kostnadsfritt.
  Om sexuella trakasserier - ducatuspraktika
  Praktikan reder ut olika begrepp, ger förslag på arbetsgång och konkreta åtgärder samt inspirerar genom förslag på fördjupning. Finns att ladda ner kostnadsfritt.
  Om strategi och taktik - ducatuspraktika
  Strategiska beslut utgör A och o för långsiktighet och kontroll. De långsiktiga målen fungerar som kompass och vägleder en organisation i dess dagliga val och beslut. Finns att ladda ner kostnadsfritt.
  Om säkring av gravvårdar - ducatuspraktika
  Praktikan ger råd och tips på hur arbetet med i synnerhet gravvårdar bör gå till. Finns att ladda ner kostnadsfritt.
  Protokollet - från kallelse till justering - formalia enligt kyrkoordningen - häfte
  Protokollet går igenom formaliebestämmelserna i kyrkoordningen i den ordning de förekommer.
  Rätt bemanning för verksamhetens behov - infomaterial
  Rätt bemanning för verksamhetens behov – processkarta för omställning i Svenska kyrkan. Flera material att köpa och för nedladdning.
  Framsida Svenska kyrkans avtal 20
  Svenska kyrkans avtal 20 - bok
  Svenska kyrkans avtal 20, Korrigering av preliminär lön m.m., TPA 18 Svenska kyrkan, BIL 14, TRAKT 18, KHA 94. Pris 105 kr. Finns också att ladda ner kostnadsfritt som pdf.
  Särtryck ur Ducatus nr 4 2017 på temat styra och leda
  Särtrycket kan laddas ner kostnadsfritt.
  Årsarbetstid. Teori och praktik - råd för lokala parter - häfte

  Rekrytering till befattning i Svenska kyrkan, art.nr 1041 är under bearbetning och har under tiden utgått ur sortimentet. 

  Snabblänkar

  Skapad:2020-01-30 16:22:00

   

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Redaktionen Arbetsgivarorganisationen, Arbetsgivarorganisationen
  Uppdaterad
  2022-06-22
  X
  Dokumentid: 1478872- Webid: 39109 - Unitid: 2147483406