Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Arbetsgivarorganisationen

  Informationsmaterial

  Nedan finns informationsmaterial om arbetsgivarfrågor för nedladdning och att köpa som trycksak. För att läsa mer om respektive produkt, klicka på länkarna nedan.

  Det går också bra att beställa direkt i beställningsformuläret. Observera att för betalmaterial tillkommer moms (6 %) samt expeditionskostnad om 25 kronor och porto. 

  Kollektivavtal som Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tecknar finns i webbhandboken Vera och att ladda ner som pdf på intranätsidorna om kollektivavtal. Boken Svenska kyrkans avtal 20 köper du här.

  Informationsmaterial arbetsgivar- och arbetsmiljöfrågor

  Anvisning för provisorisk rasskydd i trä vid gravsättning
  CGK:s material för gravvårdssäkerhet
  Dialog - bok
  God kommunikation är livsnerven i en organisation. Denna lilla bok om Dialog berättar om hur samtalen på en arbetsplats kan bli goda. Pris 80 kr.
  Gravgrävning
  Gravgrävning - riskbedömning, etiska aspekter och instruktioner för säker gravgrävning
  Guide för förtroendevalda och kyrkoherdar - häfte
  En vägledning för förtroendevalda och kyrkoherdar att fullgöra sina respektive uppgifter. Finns att ladda ner kostnadsfritt.
  Handbok för BKSK 19
  Handbok för att klassificera enligt Svenska kyrkans nya befattningsklassificering BKSK 19. Finns att ladda ner kostnadsfritt.
  Krishantering utifrån ett arbetsgivarperspektiv - ducatuspraktika
  Utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrift Första hjälpen och krisstöd ger praktikan konkreta råd för hur arbetet kan se ut före, under och efter en kris. Finns att ladda ner kostnadsfritt.
  Kyrkoherdens ställning
  Promemoria om kyrkoherdens ställning. Finns att ladda ner kostnadsfritt.
  Lönekartläggning och aktiva åtgärder - häfte
  Med anledning av nya lagkrav har Svenska kyrkans arbetsgivar-organisation uppdaterat "Lönekartläggning i Svenska kyrkan" till denna nya version. Pris 45 kr. Finns också för nedladdning kostnadsfritt.
  Löneprocessen inom Svenska kyrkan - broschyr
  Broschyren "Löneprocessen inom Svenska kyrkan" ger en enkel vägledning och introduktion till lönebildning enligt Kyrkans löneavtal. Finns att ladda ner kostnadsfritt.
  Om brandskyddsarbete - ducatuspraktika
  Belyser hur brandskyddsarbete kan struktureras. Finns att ladda ner kostnadsfritt.
  Om förändringsledning - ducatuspraktika
  Förändringsledning utgör en del av ditt uppdrag som chef och ledare. Finns att ladda ner kostnadsfritt.
  Om organisationer och struktur - ducatuspraktika
  Ger er arbetsgivare en praktisk vägledning i hur ni kan reflektera över organisationsstrukturen i ert sammanhang. Finns att ladda ner kostnadsfritt.
  Om sexuella trakasserier - ducatuspraktika
  Praktikan reder ut olika begrepp, ger förslag på arbetsgång och konkreta åtgärder samt inspirerar genom förslag på fördjupning. Finns att ladda ner kostnadsfritt.
  Om strategi och taktik - ducatuspraktika
  Strategiska beslut utgör A och o för långsiktighet och kontroll. De långsiktiga målen fungerar som kompass och vägleder en organisation i dess dagliga val och beslut. Finns att ladda ner kostnadsfritt.
  Om säkring av gravvårdar - ducatuspraktika
  Praktikan ger råd och tips på hur arbetet med i synnerhet gravvårdar bör gå till. Finns att ladda ner kostnadsfritt.
  Protokollet - från kallelse till justering - formalia enligt kyrkoordningen - häfte
  Pris 45 kr.
  Pärm – lagar och avtal
  Pris 700 kr.
  Rätt bemanning för verksamhetens behov - folder/affisch
  Rätt bemanning för verksamhetens behov – kort översikt över omställningsprocessen i Svenska kyrkan. Folder/affisch för nedladdning.
  Framsida Svenska kyrkans avtal 20
  Svenska kyrkans avtal 20 - bok
  Svenska kyrkans avtal 20, Korrigering av preliminär lön m.m., TPA 18 Svenska kyrkan, BIL 14, TRAKT 18, KHA 94. Pris 105 kr. Finns också att ladda ner kostnadsfritt som pdf.
  Särtryck ur Ducatus nr 4 2017 på temat styra och leda
  Särtrycket kan laddas ner kostnadsfritt.
  Årsarbetstid. Teori och praktik - råd för lokala parter - häfte

  Rekrytering till befattning i Svenska kyrkan, art.nr 1041 är under bearbetning och har under tiden utgått ur sortimentet. 

  Snabblänkar

  Skapad:2020-01-30 16:22:00

   

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Redaktionen Arbetsgivarorganisationen, Arbetsgivarorganisationen
  Uppdaterad
  2021-09-06
  X
  Dokumentid: 1478872- Webid: 39109 - Unitid: 2147483406