Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Arbetsgivarorganisationen

  Gränsdragning arbete/fritid – stöd för samtal på arbetsplatsen - häfte

  Partsgemensamt samtalsmaterial som har sin utgångspunkt i Arbetsmiljöverkets Vägledning om arbetsmiljöutmaningar i ett gränslöst arbetsliv. Finns att ladda ner kostnadsfritt.

  Ny webbplats: Information för arbetsgivare finns nu på www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

  Skapad:2022-06-20 11:40:00

  Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har flyttat all information för arbetsgivare till www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare. Om du behöver hjälp att hitta rätt på den externa webbplatsen, kontakta oss gärna så hjälper vi dig.   

  Detta intranät kan inte längre uppdateras och informationen här kan därför vara felaktig. 

  Varmt välkommen till www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare!​

   

  Nedan finns det tidigare innehållet som inte längre uppdateras:

   

  1. Hur ska diakonen Lars hantera att han, när han är ledig och firar gudstjänst, möter församlingsbor som behöver råd och stöd?
  2. Hur ska kantor Ing-Marie hantera dopföräldrars önskemål om viss musik med sitt eget behov av ledighet?
  3. Vad innebär den digitala teknikens utveckling för utmaningar beträffande arbetstidens förläggning, socialt stöd och möjligheten till gränssättning mellan arbete och fritid?  

  Gränsdragningen mellan arbete och fritid är en fråga som belysts i flera arbetsmiljöstudier. Den har också kommit upp i samband med det två senaste avtalsrörelserna.

   Detta har lett till samtalsmaterialet Gränssättning arbete/fritid - stöd för samtal på arbetsplatsen. Ett partsgemensamt framtaget material som har sin utgångspunkt i Arbetsmiljöverkets  Vägledning om arbetsmiljöutmaningar i ett gränslöst arbetsliv (AD1711). 

  Som chef och arbetsledare kan detta material användas exempelvis vid arbetsplatsträffar i samarbete med skyddsombud, men även vid enskilda samtal mellan chef/ arbetsledare och medarbetare i syfte att skapa tydlighet kring var gränsen går mellan arbete och fritid. 

  Innehåll 

  Inledningen går igenom möjligheter och konsekvenser med digital teknik. Därefter följer förslag på ämnen att samtala om som rör organisatoriska och tidsmässiga gränser.

  Fyra fiktiva händelser med tillhörande samtalsfrågor inspirerar till ytterligare samtal.

  Materialet innehåller även råd om hur en arbetsplats kan organisera rumsliga gränser samt förslag till fördjupning.   

   

  Snabblänkar

  Skapad:2020-01-30 16:22:00

   

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Lotta Person, Arbetsgivarorganisationen
  Uppdaterad
  2022-06-22
  X
  Dokumentid: 1562126- Webid: 39109 - Unitid: 2147483406