Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Arbetsgivarorganisationen

  Fysisk arbetsmiljö

  Ny webbplats: Information för arbetsgivare finns nu på www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

  Skapad:2022-06-20 11:40:00

  Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har flyttat all information för arbetsgivare till www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare. Om du behöver hjälp att hitta rätt på den externa webbplatsen, kontakta oss gärna så hjälper vi dig.   

  Detta intranät kommer att stänga i höst och informationen här uppdateras inte längre. 

  Varmt välkommen till www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare!​

   

  Nedan finns det tidigare innehållet som inte längre uppdateras:

   

  Arbetet med arbetsmiljön ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten i en organisation. Arbetsmiljön omfattar alla förhållanden på en arbetsplats; sociala, organisatoriska liksom fysiska förhållanden. Arbetsmiljö är allt det vi har runt om kring oss och det som påverkar oss i arbetet. Ventilation, belysning, buller, arbetsredskap och lokaler är exempel på delar som utgör den fysiska arbetsmiljön.

  Viktigt att undersöka och bedöma alla risker 

  Som arbetsgivare är viktigt att undersöka och bedöma vilka risker som finns i olika verksamheters fysiska miljö för att säkerställa att arbetet kan ske säkert, utan risk för att någon skadas eller bli sjuk.

  Vissa arbetsmoment kan innehålla en viss risk och då är det viktigt att tydliggöra hur det går att skydda sig – genom skyddsutrustning eller på vilket sätt arbetet ska utföras för att minimera riskerna. Krav och råd om hur det ska vara finns i Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter.  

  Det finns också tydliga regler och mätbara gränsvärden för hur olika delar av den fysiska arbetsmiljön ska utformas. I den webbaserade handboken Vera och på Arbetsmiljöverkets hemsida finns hänvisningar till Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande de områdena (t ex buller, kemikalier och vibrationer) där det går att få veta mer om vad som gäller specifikt för olika områden. 

  För dem som arbetar på kontor eller på en förskola kan den fysiska arbetsmiljön handla om t ex sådant som ljud, ergonomi, lokalernas utformning, temperatur, luft och ljus. 

  För dem som arbetar i begravningsverksamheten finns särskilda fysiska arbetsförhållanden, såsom t.ex. arbete med gravvårdar, gravgrävning, kemikalier, grönytearbete, och vibrationer i samband med hantering av maskiner.

  I församlingsverksamheten kan den fysiska arbetsmiljön handla om hur kyrkorummet är utformat eller handla om buller som t.ex. i förskolan och kyrkomusiken med höga ljud eller trafiken för dem som behöver använda bil för att besöka församlingsbor. Det kan också handla om tunga uppgifter som att skotta snö.  

  Sanktionsavgifter

  Flera av Arbetsmiljöverkets regler gällande den fysiska arbetsmiljön är förenade med en sanktionsavgift som får betalas i det fallet arbetsgivaren inte följer regeln. Det kan handla

  om att de som arbetar med ett visst arbetsmoment ska ha utbildning för det och att den finns dokumenterad.

  Hur stor avgiften blir varierar och beror dels på vilken överträdelse som har gjorts, dels på organisationens storlek. De flesta föreskrifter med sanktionsavgifter handlar om överträdelser av den fysiska arbetsmiljön och uppgår till maximalt 1 miljon kronor. Läs mer i webbhandboken Vera och hos Arbetsmiljöverket.  ​

  Snabblänkar

  Skapad:2020-01-30 16:22:00

   

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Redaktionen Arbetsgivarorganisationen, Arbetsgivarorganisationen
  Uppdaterad
  2022-06-22
  X
  Dokumentid: 1563518- Webid: 39109 - Unitid: 2147483406