Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Arbetsgivarorganisationen

  Forskning och utveckling

  Ny webbplats: Information för arbetsgivare finns nu på www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

  Skapad:2022-06-20 11:40:00

  Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har flyttat all information för arbetsgivare till www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare. Om du behöver hjälp att hitta rätt på den externa webbplatsen, kontakta oss gärna så hjälper vi dig.   

  Detta intranät kan inte längre uppdateras och informationen här kan därför vara felaktig. 

  Varmt välkommen till www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare!​

   

  Nedan finns det tidigare innehållet som inte längre uppdateras:

   

  Här har vi samlat ett urval av aktuell och relevant forskning inom arbetsmiljöområdet.  

  Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete i Svenska kyrkan – en fallstudie  (2005)

  Arbetsrapport 11 från Örebro universitet En partsgemensamt beställd rapport av det personalpolitiska rådet i Svenska kyrkan. Studien lades upp som en fallstudie och en forskningsgenomgång.

  Läs rapporten i sin helhet här

  Tillsyn av Svenska kyrkans arbetsmiljö

  Arbetsmiljöverkets rapport om Svenska kyrkans arbetsmiljö (2007)

  Läs rapporten i sin helhet här

  Hälsa och arbete (2009)

  Rapporten undersökte vilka akademikergrupper som varit sjuknärvarande på jobbet och vilka som varit långtidssjukskrivna i högre utsträckning än andra. Undersökningen baserades på den stora enkätundersökning om akademikers arbetsvillkor som SACO genomförde i början av 2006.

  Läs rapporten i sin helhet här.

  Kyrkan är nog en lite speciell arbetsplats

  Arbetsmiljö, ohälsa, sjukskrivning i fyra kristna samfund En slutrapport till AFA försäkring mars 2013. Projektet har undersökt arbetsmiljön inom fyra kristna samfund, varav Svenska kyrkan är ett, i fyra län i landet. Arbetet utgick från arbets- och miljömedicinska kliniken vid universitetssjukhuset i Örebro. Bygger på data från åren 2001-2009.

  Läs rapporten i sin helhet här

  Kvinnors arbetsmiljö 2011-2014 – slutrapport från Arbetsmiljöverket

  Regeringen uppdrog åt Arbetsmiljöverket att utveckla och genomföra särskilda insatser för att förebygga att kvinnor slås ut från arbetslivet på grund av arbetsmiljörelaterade problem.

  Läs rapporten i sin helhet här  

  Sjukskrivningsdiagnoser i olika yrken Rapport från Försäkringskassan 2011 (uppdaterades 2012)

  Rapporten belyser och beskriver hur sjukskrivningsdiagnoser varierar mellan anställda i olika yrkesgrupper och yrken. Den bygger på uppgifter från år 2009.   Läs rapporten i sin helhet här   Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser – en studie av Sveriges befolkning 16-64 år Socialförsäkringsrapport 2014:4 från Försäkringskassan Redovisar en del av de analyser som genomfördes inom ett regeringsuppdrag som handlade om att studera sjukfrånvaro i psykiska diagnoser. Bygger på insamlad data från åren 2005-2013 (första halvan)

  Läs studien i sin helhet här       

  Malmöstudien - en undersökning av prästers och diakoners psykosociala arbetsmiljö (2018)

  Med start hösten 2017 undersökte Malmö universitet hur präster och diakoner inom Svenska kyrkan upplever den psykosociala arbetsmiljön. Följande frågeställningar undersöktes:

  • Hur upplever präster och diakoner sin arbetsmiljö?
  • Finns det några skillnader i upplevelsen av arbetsmiljö mellan kategorierna diakon och präst, män och kvinnor, kyrkoherde och övriga präster?

  En elektronisk enkätundersökning genomfördes bland präster och diakoner inom Svenska kyrkan. Sammanlagt 2118 respondenter besvarade enkäten, vilket ger en svarsfrekvens om 58 procent. 579 är diakoner, 1515 är präster.

  Rapporten En undersökning av prästers och diakoners psykosociala arbetsmiljö

  Bilagan till En undersökning av .....

   

  Andra rapporter 

  Förebyggande arbetsmiljöåtgärder lönsamma
  En rapport från Europeiska arbetsmiljöbyrån visar att många EU-medlemsstater erbjuder olika slags ekonomiska incitament för företag som investerar i sina anställdas säkerhet.

  Rapporten från Europeiska arbetsmiljöbyrån 

  Centrum för arbets- och miljömedicins forskning - ett urval

  Hälsa och framtid i offentlig sektor (2009-2012)

  Friskfaktorer i privata företag (2007)

   

   

  Snabblänkar

  Skapad:2020-01-30 16:22:00

   

   

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Redaktionen Arbetsgivarorganisationen, Arbetsgivarorganisationen
  Uppdaterad
  2022-06-22
  X
  Dokumentid: 1244585- Webid: 39109 - Unitid: 2147483406