Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Arbetsgivarorganisationen

  Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

  Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön och detta ligger på styrorganet, det vill säga kyrkorådet, stiftsstyrelsen och kyrkostyrelsen.

  Ny webbplats: Information för arbetsgivare finns nu på www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

  Skapad:2022-06-20 11:40:00

  Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har flyttat all information för arbetsgivare till www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare. Om du behöver hjälp att hitta rätt på den externa webbplatsen, kontakta oss gärna så hjälper vi dig.   

  Detta intranät kommer att stänga i höst och informationen här uppdateras inte längre. 

  Varmt välkommen till www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare!​

   

  Nedan finns det tidigare innehållet som inte längre uppdateras:

   

  Ansvaret som sådant kan inte delegeras bort. Däremot kan och ska uppgifterna i arbetsmiljöarbetet fördelas på ett sådant sätt att risker förebyggs och att arbetsmiljön blir tillfredsställande. Kyrkorådet ska fördela uppgifterna till kyrkoherden, som är den som leder all verksamhet i församlingen/pastoratet. Uppgifterna ska sedan fördelas vidare från kyrkoherden till de arbetsledare och arbetstagare som finns ute i verksamheterna och som har bäst kunskap om arbetsförhållandena och eventuella risker.

  I arbetsmiljöarbetet ingår det en mängd uppgifter som behöver göras för att säkerställa att arbetsmiljön är sund och säker. Så länge dessa inte är fördelade på chefer och medarbetare har kyrkorådet kvar uppgiften hos sig. Om uppgifterna inte fördelas finns det risk att de inte blir utförda och att viktiga moment glöms bort. Kyrkorådet har varken resurser eller möjligheter att sköta arbetsmiljöarbetet.  

  Den som får arbetsmiljöuppgifterna tilldelade sig måste ha resurser (ekonomiska, personella, utrustning, lokaler, tid), kunskaper och befogenheter att fatta beslut för att kunna ta uppgiften.

  En fördelning av arbetsmiljöuppgifter kan - och ska - returneras till den som gav delegationen om man av olika skäl inte har möjlighet att ta ansvaret för dem. Det kan handla om att man exempelvis inte har rätt resurser eller befogenheter. 

  Vem gör vad?

  Arbetsgivaren

  Kyrkorådet har huvudansvaret och måste känna till arbetsmiljölagen och de arbetsmiljöregler som gäller för arbetsplatserna. Uppgifter kan och ska fördelas till den chef som har ansvar för verksamhet och personal, d v s kyrkoherden som enligt kyrkoordningens bestämmelser har ansvaret att leda all verksamhet i församlingen. Detta betyder att ett kyrkoråd endast kan fördela uppgifter till kyrkoherden som sedan fördelar vidare.

  Kyrkoherden  behöver känna till arbetsmiljölagen och de arbetsmiljöregler som gäller för verksamheten så att arbetsmiljöarbetet kan läggas upp på ett bra sätt. Kyrkoherden måste också känna till arbetsförhållandena och vilka risker som kan finnas i de olika arbetsuppgifterna.

  Arbetstagarna

  Alla anställda deltar i arbetsmiljöarbetet genom att till exempel bidra till ett gott samarbetsklimat (ge stöd till kollegor, rapportera risker, tillbud, sjukdom och olycksfall, föreslå åtgärder och lämna synpunkter på förbättringar och det som genomförts (till exempel på arbetsplatsträffar och i PU-samtal).

  Skyddsombuden är med vid planering och genomförande av arbetet, till exempel vid undersökning av arbetsförhållandena (skyddsronder, enkäter m.m.) planering av åtgärder och årliga uppföljning.

  Snabblänkar

  Skapad:2020-01-30 16:22:00

   

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Redaktionen Arbetsgivarorganisationen, Arbetsgivarorganisationen
  Uppdaterad
  2022-06-22
  X
  Dokumentid: 1244584- Webid: 39109 - Unitid: 2147483406