Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Arbetsgivarorganisationen

  Dokumentation och allvarligt tillbud vid covid-19

  Arbetsgivare är enligt föreskrifterna om Smittrisker (AFS 2018:4) om skyldig att dokumentera exponering för smitta som har konstaterats via provtagning och det står klart att exponeringen beror på ett tillbud eller olycka i samband med arbetstagarens arbetsuppgifter. Risken att exponeras för det nya coronaviruset i en verksamhet kan vara olika för olika arbetstagare. För en del arbetstagare är risken hög. För andra är risken låg.

  Exponering för smitta och sjukdom ska anmälas till Arbetsmiljöverket

  Arbetsmiljöverket har uppdaterat sina anvisningar för anmälan av allvarliga tillbud och arbetsrelaterad ohälsa med anledning av exponering för coronaviruset. Nu ska alla händelser där en arbetstagare exponerats för coronaviruset anmälas som allvarligt tillbud, oavsett verksamhet. Det gäller även händelser bakåt i tiden.  

  Om en arbetstagare har blivit sjuk eller exponerats för smittämnen från en allmänfarlig sjukdom i samband med arbetet ska arbetsgivaren utan dröjsmål anmäla det till Arbetsmiljöverket. Du ska också anmäla allvarliga tillbud som inträffat tidigare, om du inte redan har gjort det. Du gör anmälan på Arbetsmiljöverkets webbplats.  

  Arbetsmiljöverket rekommenderade tidigare att endast vissa verksamheter skulle anmäla exponering för coronaviruset, men har nu ändrat sina anvisningar. Att inte anmäla ett allvarligt tillbud i rätt tid är straffbart, men Arbetsmiljöverket skriver på sin webbplats att de inte kommer att anmäla personer till åtal som avstått från att anmäla i enlighet med deras tidigare anvisningar.   

  Läs mer om allvarliga tillbud med anledning av exponering för coronaviruset på Arbetsmiljöverkets webbplats.  

  Utreda orsak till tillbud

  Om ett allvarligt tillbud inträffar, ska arbetsgivaren även utreda orsaken till tillbudet för att förebygga att det händer igen. Exempelvis kan rutiner eller information behöva ses över.   Om er församling eller pastorat använder IA, Informationssystem om arbetsmiljö, kan det användas som ett stöd i utredningsarbetet.

   

  Snabblänkar

  Skapad:2020-01-30 16:22:00

   

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Redaktionen Arbetsgivarorganisationen, Arbetsgivarorganisationen
  Uppdaterad
  2021-04-09
  X
  Dokumentid: 1526885- Webid: 39109 - Unitid: 2147483406