Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Arbetsgivarorganisationen

  Delegation

  Att delegera innebär att föra över uppgifter, befogenheter och beslutsrätt till någon annan. Det bör dokumenteras i en delegationsordning eller genom delegationsbeslut.

  Ny webbplats: Information för arbetsgivare finns nu på www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

  Skapad:2022-06-20 11:40:00

  Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har flyttat all information för arbetsgivare till www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare. Om du behöver hjälp att hitta rätt på den externa webbplatsen, kontakta oss gärna så hjälper vi dig.   

  Detta intranät kommer att stänga i höst och informationen här uppdateras inte längre. 

  Varmt välkommen till www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare!​

   

  Nedan finns det tidigare innehållet som inte längre uppdateras:

   

  För att få en väl fungerande organisation är det bra att fördela uppgifter och beslutanderätten till den som har bäst möjlighet att genomföra uppgifterna och överblicka konsekvenserna av ett beslut.

  Den som har delegerat har dock kvar huvudansvaret – men delegerar ett ansvar för en viss verksamhet med befogenhet att utföra de uppgifter som behöver utföras och rätten att fatta beslut. Det kan också vara rätten att fatta ett visst beslut eller beslut i en viss kategori av ärenden eller att utföra vissa uppgifter som delegeras. Den som har delegerat kan återkalla delegationen när så behövs.

  Det är viktigt att ansvar och befogenheter följs åt så att det är möjligt att ta ansvar för de uppgifter som ska genomföras. Den som anförtrotts uppgiften genom delegation kan i sin tur delegera vidare, men kan också returnera delegationen om man t ex finner sig sakna resurser eller kompetens för att utföra viss uppgift.  

  Den som delegerar har ansvaret för att den som fått delegationen har rätt kvalifikationer och ska ha kontroll över att delegationen kan upprätthållas. Det är därför viktigt att man också gör upp rutiner för hur beslut som fattas på delegation ska dokumenteras och återrapporteras.  

  Delegationen bör aldrig omfatta ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

  Frågor?

  Kontakta Anna von Malmborg, 08- 737 72 36

   

  Snabblänkar

  Skapad:2020-01-30 16:22:00

   

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Redaktionen Arbetsgivarorganisationen, Arbetsgivarorganisationen
  Uppdaterad
  2022-06-22
  X
  Dokumentid: 1263509- Webid: 39109 - Unitid: 2147483406