Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Arbetsgivarorganisationen

  Covid-19 för arbetsgivare

  Ny webbplats: Information för arbetsgivare finns nu på www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

  Skapad:2022-06-20 11:40:00

  Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har flyttat all information för arbetsgivare till www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare. Om du behöver hjälp att hitta rätt på den externa webbplatsen, kontakta oss gärna så hjälper vi dig.   

  Detta intranät kommer att stänga i höst och informationen här uppdateras inte längre. 

  Varmt välkommen till www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare!​

   

  Nedan finns det tidigare innehållet som inte längre uppdateras:

   

  Tillfälliga regler med anledning av covid-19  

  Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation bevakar löpande arbetsgivarfrågor med anledning av covid-19. Nyheter publiceras här på intranätet och skickas ut med e-postnyhetsbrevet Observera arbetsgivare.

  Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tecknar vid behov tillfälliga överenskommelser med arbetstagarorganisationerna under pandemin
  Till arbetsgivarorganisationens kollektivavtal

  Regeringen samlar information till företagare om aktuella åtgärder.
  Till regeringen  

  Verksamt.se har en samlingssida med covid-19-relaterad information på myndigheternas gemensamma webbplats för företagare.
  Till Verksamt.se  

  Försäkringskassan har information om ersättningar för smittbärare och riskgrupper. Där finns också information om tillfälliga regeländringar om exempelvis läkarintyg och ersättning för karens.
  Till Försäkringskassan

  Covid-19 har på många sätt blivit vår nya vardag. Samtidigt innebär situationen särskilda påfrestningar och ställer stora krav på arbetsgivarens förmåga att leda och fördela arbetet, liksom att se till medarbetarnas arbetsmiljö och välmående.  

  Generell information om arbetsmiljö, arbetsrätt och lön hittar du i arbetsgivarorganisationens webbhandbok Vera och här på intranätet. Du är alltid välkommen att kontakta arbetsgivarorganisationen för råd och stöd.  

  Tänk särskilt på:

  Arbetsmiljö

  Information om arbetsmiljö i Svenska kyrkan finns i webbhandboken Vera och på arbetsgivarorganisationens intranätsplats.  

  Arbetsmiljöverket samlar information om arbetsmiljö och covid-19, såsom riskbedömningar och smittspridning.
  Till Arbetsmiljöverket  

  Arbetsledning, arbetstid och semester

  Arbetsgivarens arbetsledningsrätt och arbetstagarens arbetsskyldighet är relativt långtgående. I lagar och kollektivavtal finns möjligheter att anpassa verksamheten till extraordinära situationer, exempelvis genom att beordra nödfallsövertid eller bryta semester.  

  Arbetsgivaren har också möjlighet att förändra redan beviljad semester om den ursprungliga semesterförläggningen skulle leda till att viktig verksamhet inte kan upprätthållas. Det kan då innebära att arbetstagares huvudsemester till exempel delas upp i två eller flera perioder. Förändringen måste först förhandlas med lokal arbetstagarorganisation där arbetsgivaren ska visa att det finns fog för åtgärden.  

  Däremot har arbetsgivaren inga möjligheter att tvinga arbetstagaren att ta ut mer än 20 semesterdagar under semesteråret. Svenska kyrkans avtal har dessutom generösa regler för att spara semesterdagar. Semester regleras av semesterlagen och av Svenska kyrkans allmänna bestämmelser § 27. Reglerna syftar i första hand till att säkerställa att arbetstagaren får den semester som personen har rätt till.  

  Information om regelverken finns i webbhandboken Vera.  

  Hör gärna av dig om du känner dig osäker på hur du kan hantera olika situationer, så att verksamheten kan fungera på bästa sätt samtidigt som medarbetarna får nödvändig återhämtning och en trygg arbetssituation.   

  Samhällsviktig verksamhet

  Regeringen har pekat ut tolv samhällssektorer som särskilt viktiga just för rådande pandemin. För Svenska kyrkans arbetsgivares del handlar det om att vissa verksamheter i församlingen, pastoratet och stiftet kans säkerställas.
  Läs mer om samhällsviktig verksamhet här.  

  Svenska kyrkans nationella nivå ansvarar för information om frågor som berör Svenska kyrkans verksamhet. På denna samlingssida publicerar de nyheter, rekommendationer och regler med anledning av pandemin.
  Till nationell nivå 

  stiftens intranätssidor kan också finnas information om regionala förutsättningar och rekommendationer.  

  Krisinformation.se samlar information om covid-19 och om aktuella restriktioner, råd och föreskrifter. Här finns även information om regionala restriktioner.
  Till krisinformation.se

  Folkhälsomyndigheten har ​information för olika typer av verksamheter på sin webbplats.
  Till Folkhälsomyndigheten

   

  Snabblänkar

  Skapad:2020-01-30 16:22:00

   

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Redaktionen Arbetsgivarorganisationen, Arbetsgivarorganisationen
  Uppdaterad
  2022-06-22
  X
  Dokumentid: 1544158- Webid: 39109 - Unitid: 2147483406