Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Arbetsgivarorganisationen

  För chefer och ledare av olika yrkeskategorier

  Foto: Magnus Aronson

  Chefs och ledarskapsutveckling i Svenska kyrkan är ett tvåårigt program för dig som vill utvecklas som chef och ledare. Det vänder sig till chefer och arbetsledare inom olika yrkeskategorier inom Svenska kyrkan och som har egen underställd personal. Ny omgång av programmet startar varje höst.

  Ny webbplats: Information för arbetsgivare finns nu på www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

  Skapad:2022-06-20 11:40:00

  Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har flyttat all information för arbetsgivare till www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare. Om du behöver hjälp att hitta rätt på den externa webbplatsen, kontakta oss gärna så hjälper vi dig.   

  Detta intranät kan inte längre uppdateras och informationen här kan därför vara felaktig. 

  Varmt välkommen till www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare!​

   

  Nedan finns det tidigare innehållet som inte längre uppdateras:

   

  Utvecklingsprogrammet omfattar 20 heldagar fördelade på 10 tillfällen under fyra terminer, och innehåller dialogföreläsningar, metodfördjupningar, litteraturstudier, övningar, reflektionstillfällen och arbete med konkreta praktikfall kopplat till din egen roll och sammanhang som chef.

  Utvecklingsprogrammet vill bidra till att du stärker din förmåga att:

  • Se och navigera i det komplexa "system" av relationer, kopplingar och sammanhang som kännetecknar dagens organisationer.
  • Hantera de olika situationer, uppgifter och utmaningar som möter dig som ledare och chef inom Svenska kyrkan.
  • Initiera och leda utvecklingsinsatser som stärker och utvecklar dina medarbetare och den verksamhet du leder.
  • Reflektera över dig själv och hur du hanterar de olika skiftande roller och positioner som det innebär att vara ledare och chef inom Svenska kyrkan.

  Syftet är att du ska utvecklas i din chefsroll, att de kompetenser och resurser som du och dina medarbetare besitter ännu bättre tas till vara, och att den verksamhet eller organisation du leder ska utvecklas inom ramen för Svenska kyrkans uppgift.

  Utbildningens upplägg
  Utbildningen löper över fyra terminer med fem utbildningstillfällen per läsår, två dagar per gång. Vid varje sådan delkurs varvas teori och tillämpning genom föreläsningar, litteraturseminarier, övningar och reflektion i anslutning till egna erfarenheter.

  Inför varje utbildningstillfälle skriver deltagarna ett PM utifrån litteraturen och den praktiska tillämpningsövningen, 2–3 sidor per tillfälle.

  Arbetsform
  Utvecklingsprogrammet är upplevelsebaserat och processinriktat. Fokus ligger på det personliga ledarskapet för att ge möjlighet till självkännedom. Vi arbetar med egen reflektion som följs upp genom dialog i små grupper och i storgrupp. Egna erfarenheter och praktikfall flätas samman med teorier och modeller. Utvecklingsprogrammet tar hjälp av systemisk- och gestaltgrundad teori. Systemteorin pekar på vikten av att utforska relationer och samspel mellan olika delar i ett system, t ex en grupp eller organisation, och att se helheter. Gestaltteorin fokuserar på individen som en meningsskapande och unik varelse med ett personligt ansvar, fri vilja och en strävan efter att växa och utvecklas.

  Utbildningens innehåll

  • Ett utforskande och dialoginriktat ledarskap
  • Kommunikation ur ett samskapande perspektiv
  • Leda sig själv
  • Gruppen och dess utveckling
  • Makt och ansvarstagande
  • Att leda i enlighet med kyrkans budskap
  • Mål, delaktighet och inkludering
  • Ledarskap och etisk hållning
  • Konfliktens dynamik
  • Min egen förändring och utveckling

  De olika programtillfällena genomförs i Stockholm (7 tillfällen), Uppsala (2 tillfällen) och i Sigtuna (1 tillfälle)

  Högskolepoäng
  Som deltagare är du inskriven som student vid Johannelunds teologiska högskola. Till dem som varit närvarande vid samtliga utbildningstillfällen utdelas intyg. Fullgjort deltagande ger 30 högskolepoäng i religionspedagogik, och behörighet för dig som präst att söka kyrkoherdetjänst inom Svenska kyrkan. 
  Examinator är Tomas Nygren, lektor i systematisk teologi/TD vid Johannelunds teologiska högskola

  Kommentarer från tidigare deltagare
  ”Utbildningen har gett mig en trygghet i mig själv som chef och samtidigt har den gett insikten om att ledarskap är ett yrke som man ständigt behöver uppdatera. Jag känner att jag fått bra metodiska verktyg för att vara en medveten ledare.”

  ”Jag har inte bara lärt mig metoder utan fått förståelse för hur jag fungerar som ledare, hur arbetslag fungerar, hur arbetsmiljöer formas, hur vi kommunicerar etc.”

  Aktuella datum, mer information och anmälan hittar du i Kursportalen

   

  Snabblänkar

  Skapad:2020-01-30 16:22:00

   

   

   

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Redaktionen Arbetsgivarorganisationen, Arbetsgivarorganisationen
  Uppdaterad
  2022-06-22
  X
  Dokumentid: 807446- Webid: 39109 - Unitid: 2147483406