Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Arbetsgivarorganisationen

  Chefen som arbetsgivarföreträdare

  Ny webbplats: Information för arbetsgivare finns nu på www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

  Skapad:2022-06-20 11:40:00

  Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har flyttat all information för arbetsgivare till www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare. Om du behöver hjälp att hitta rätt på den externa webbplatsen, kontakta oss gärna så hjälper vi dig.   

  Detta intranät kommer att stänga i höst och informationen här uppdateras inte längre. 

  Varmt välkommen till www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare!​

   

  Nedan finns det tidigare innehållet som inte längre uppdateras:

   

  Du som är chef eller arbetsledare företräder kyrkorådet som arbetsgivare. Du kan också vara arbetsgivarföreträdare även om du inte är chef, exempelvis om du arbetar med HR-frågor.

  Vilka ansvar och befogenheter du har, beror på din roll och vad som har delegerats till dig. I Svenska kyrkans församlingar och pastorat är det alltid kyrkoherden som leder verksamheten och är högsta chef.

  I dialogen med arbetstagarna, exempelvis i löneförhandlingar, företräder du alltid arbetsgivarens intressen och agerar i linje med den personalpolitik som arbetsgivaren har bestämt. Det betyder att du ibland inte kommer att vara helt överens med de medarbetare som du arbetsleder. Det ingår i rollen och är en naturlig del av samarbetet på en arbetsplats.

  Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations förhandlare/rådgivare finns alltid tillgängliga för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare som behöver stöd. Vi samverkar också med arbetstagarorganisationerna för att främja en hållbar arbetsmiljö och minska risken för missförstånd och konflikter, exempelvis genom de partsgemensamma materialen Stödmaterial organisatorisk och social arbetsmiljöoch Löneprocessen inom Svenska kyrkan.

  Snabblänkar

  Skapad:2020-01-30 16:22:00

   

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Redaktionen Arbetsgivarorganisationen, Arbetsgivarorganisationen
  Uppdaterad
  2022-06-22
  X
  Dokumentid: 1481352- Webid: 39109 - Unitid: 2147483406