Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Arbetsgivarorganisationen

  BKSK 19 frågor och svar

  Ny webbplats: Information för arbetsgivare finns nu på www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

  Skapad:2022-06-20 11:40:00

  Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har flyttat all information för arbetsgivare till www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare. Om du behöver hjälp att hitta rätt på den externa webbplatsen, kontakta oss gärna så hjälper vi dig.   

  Detta intranät kommer att stänga i höst och informationen här uppdateras inte längre. 

  Varmt välkommen till www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare!​

   

  Nedan finns det tidigare innehållet som inte längre uppdateras:

   

  Hur fungerar BKSK 19?

  BKSK 19-koden består av två komponenter: etikett och ansvarskod. Etiketten motsvarar den tidigare BSF-koden och anges för alla anställda. Ansvarskoden beskriver ledningsansvar och chefsnivå. Ansvarskod anges endast för anställda med lednings- och/eller chefsuppdrag. Medarbetare som inte har lednings- och/eller chefsuppdrag får ansvarstyp 7 ”har ej uttalad ansvarstyp” som kontrollsiffra.

  Hur väljer jag etikett?

  Titta alltid på de faktiska, aktuella och regelmässiga arbetsuppgifterna, inte på titel eller historiska uppdrag. Välj den etikett som passar innehållet i arbetsuppgifterna bäst.

  Om personen har arbetsuppgifter som passar in på flera etiketter ska det så kallade mest-kriteriet tillämpas: de arbetsuppgifter som utgör största delen av anställningen ska styra vilken etikett som ska användas.

  Undvik så långt det är möjligt etiketterna som slutar på 98 och 99 (”annan arbetstagare med …”). Lönestatistik för 98/99-etiketterna blir inte meningsfull eftersom arbetsuppgifterna inom gruppen troligen inte är jämförbara.

  Vem ska ha ansvarskod?

  Endast anställda med ett uttalat ledningsansvar eller chefsansvar ska ha ansvarskod utöver etiketten. Det betyder att personen ska utföra lednings- och/eller chefsarbete inom ramen för sin tjänst. Alla anställda har olika typer av ansvar som en del av sitt arbete, men ansvarskoden ska alltså endast anges för personer vars tjänst innefattar ett chefsansvar och/eller ett ledningsansvar.

  Alla etiketter kan kombineras med ansvarskod om personen har lednings- och/eller chefsansvar. För vissa etiketter är ansvarskod obligatoriskt. Dessa etiketter är:

  • 411001     Kyrkoherde
  • 411003     Arbetsledande komminister
  • 411005     Biskop
  • 411006     Domprost
  • 412002     Arbetsledande diakon
  • 414003     Rektor
  • 421006     Kyrkogårdsföreståndare
  • 421008     Lagbas
  • 421011     Kyrkogårdschef
  • 422006     Fastighetschef
  • 433001     Kanslichef/Verksamhetschef
  • 433002     Ekonomichef
  • 433003     HR-chef
  • 433004     Avdelningschef/Enhetschef
  • 433099     Annan chef inom förvaltningsområdet

   I etikettlistan är det angivet när kodning av ansvar är obligatorisk under rubriken för ansvarskod.

  Hur väljer jag ansvarstyp?

  Den första delen av ansvarskoden är ansvarstyp, som anges med en eller flera siffror.

  1. Personer med lednings-/chefsansvar som leder och fördelar arbetet inom området, har utvecklings- och lönesamtal med underställd personal får ansvarstyp 1: personalansvar.

  2. Personer med lednings-/chefsansvar som ansvarar för budget inom givna ramar, givna av kyrkoråd/ församlingsråd/ kyrkofullmäktige, får ansvarstyp 2: budgetansvar.

  3. Personer med lednings-/chefsansvar som ansvarar för verksamhet inom givna ramar får ansvarstyp 3: verksamhetsansvar

  4. Personer med lednings-/chefsansvar som är ledamot i styrelse eller råd får ansvarstyp 4: ansvar i styrelse eller råd.

  5. Den präst som på kyrkoherdens delegation är ledamot i församlingsrådet och har ett särskilt ledningsuppdrag för en eller flera församlingar får ansvarstyp 5. I uppgiften torde ingå att leda församlingens verksamhet och därmed tillse att församlingens grundläggande uppgift, blir utförd enligt kyrkoordningen.

  6. Personer med lednings-/chefsansvar som leder och fördelar det dagliga arbetet för anställda, men har inte utvecklings- och lönesamtal, får ansvarstyp 6: arbetsledningsansvar

  Kontrollsiffra
  7. Medarbetare som inte har någon av ovanstående ansvarstyper får ansvarstyp 7: har ej uttalad ansvarstyp som kontrollsiffra.

  Samma person kan ha flera ansvarstyper och får då flera siffror i sin ansvarskod.​

  Hur väljer jag ansvarsnivå?

  Den andra delen av ansvarskoden är ansvarsnivå, en bokstav som anger var i chefshierarkin personen befinner sig.

  A. Den högsta chefen får ansvarsnivå A. Är alltid överställd chefer på nivå B eller C. Biskop, domprost och kyrkoherde har alltid ansvarsnivå A.

  B. Den som är överställd en eller flera C-chefer och en överställd A-chef får ansvarsnivå B. Denna ansvarsnivå ska endast användas om organisationens chefshierarki innefattar alla tre nivåerna.

  C. Den som är chef över medarbetare och underställd en A- eller B-chef får ansvarsnivå C.

  Snabblänkar

  Skapad:2020-01-30 16:22:00

   

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Redaktionen Arbetsgivarorganisationen, Arbetsgivarorganisationen
  Uppdaterad
  2022-06-22
  X
  Dokumentid: 1461247- Webid: 39109 - Unitid: 2147483406