Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Arbetsgivarorganisationen

  Att avsluta anställning

  Ny webbplats: Information för arbetsgivare finns nu på www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

  Skapad:2022-06-20 11:40:00

  Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har flyttat all information för arbetsgivare till www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare. Om du behöver hjälp att hitta rätt på den externa webbplatsen, kontakta oss gärna så hjälper vi dig.   

  Detta intranät kommer att stänga i höst och informationen här uppdateras inte längre. 

  Varmt välkommen till www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare!​

   

  Nedan finns det tidigare innehållet som inte längre uppdateras:

   

  En anställning kan upphöra på flera sätt. Arbetsgivaren kan få anställningen att upphöra genom att säga upp eller avskeda arbetstagaren. För uppsägning krävs s.k. saklig grund, dvs. att det måste vara fråga om arbetsbrist eller personliga skäl. För att ett avskedande ska vara tillåtet krävs att arbetstagaren på ett grovt sätt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren.

  En arbetsgivare måste i regel erbjuda arbetstagare omplacering innan en uppsägning kan ske. Vid en uppsägning på grund av arbetsbrist måste också vissa regler om turordning iakttas.

  Särskilda förutsättningar i Svenska kyrkan

  • Om en präst eller diakon ska omplaceras, sägas upp eller avskedas, måste domkapitlet först pröva att beslutet inte skulle strida mot kyrkoordningens regler om tillsyn från biskop och domkapitel vad gäller lära, utövande av vigningstjänsten och efterlevnad av vigningslöften. 

   Vid uppsägning och avskedande kan underrättelse till arbetstagaren och varsel till arbetstagarorganisationen ske samtidigt som befogenhetsprövning begärs, eftersom det finns uppsägning och avsked måste ske inom vissa tidsgränser som annars kan överskridas.

  • Vid uppsägning på grund av arbetsbrist kan både arbetstagare och arbetsgivare söka stöd från Kyrkans Trygghetsråd. Det finns även möjlighet för arbetstagare att ansöka om stöd vid uppsägning på grund av personliga skäl/ohälsa.

  Viktigt att komma ihåg

  Läs mer om att avsluta anställning i webbhandboken Vera. Där finns också mallar och andra verktyg.

   

  Snabblänkar

  Skapad:2020-01-30 16:22:00

   

   

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Redaktionen Arbetsgivarorganisationen, Arbetsgivarorganisationen
  Uppdaterad
  2022-06-22
  X
  Dokumentid: 1481064- Webid: 39109 - Unitid: 2147483406