Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Arbetsgivarorganisationen

  Arbetstid

  Regler om arbetstid finns i arbetstidslagen (ATL) och  § 13 Svenska kyrkans allmänna bestämmelser (AB) samt i de särskilda bestämmelserna till Svenska kyrkans avtal, som är kollektivavtal på central nivå. Bestämmelser beträffande arbetstiden kan dessutom finnas i lokala kollektivavtal.  

  Reglerna innehåller bland annat bestämmelser för högsta tillåtna ordinarie arbetstid samt regler om nattvila, veckovila, raster och pauser.

  Samtliga arbetstidsregler beskrivs i webbhandboken Vera under avsnittet Arbetsrätt/Arbetstid. Där finns också mallar och andra verktyg.

  Lätthelgdagar

  De så kallade lätthelgdagarna har betydelse för vissa arbetstidsbestämmelser i Svenska kyrkans AB. Lätthelgdagar är helgdagar och helgdagsaftnar som infaller måndag–lördag och som är arbetsfria för arbetstagare med ordinarie arbetstid förlagd måndag–lördag. Med helgdag jämställs påsk-, pingst-, midsommar-, jul- och nyårsafton. När helgdagar och därmed jämställda helgdagsaftnar infaller på en söndag, räknas de inte som lätthelgdag.  

  Åtta lätthelgdagar infaller fast måndag–lördag: Långfredag, påskafton, annandag påsk, Kristi himmelsfärd, pingstafton, midsommarafton, midsommardagen och Alla helgons dag.       

  Övriga lätthelgdagar rullar vilket innebär att de kan infalla måndag–söndag: Nyårsafton, nyårsdagen, trettondedag jul, första maj, nationaldagen, julafton, juldagen och annandag jul.       

  Påskdagen och pingstdagen infaller alltid på en söndag.

  Lätthelgdagar 2022

  1. Nyårsdagen (lördag) 
  2. Trettondedag jul (torsdag)
  3. Långfredagen (fredag)
  4. Påskafton (lördag)
  5. Annandag påsk (måndag)
  6. Kristi himmelsfärdsdag (torsdag)
  7. Pingstafton (lördag)
  8. Nationaldagen (måndag)
  9. Midsommarafton (fredag)
  10. Midsommardagen (lördag)
  11. Alla helgons dag (lördag)
  12. Julafton (lördag)
  13. Annandag jul (måndag)
  14. Nyårsafton (lördag)  

  Observera att för de som har arbete förlagt till söndag påverkas inte arbetstidsberäkningen när en helgdag infaller på en söndag eftersom endast helgdagar och helgdagsaftnar som infaller måndag–lördag räknas som lätthelgdagar.  

  Beräkning av årsarbetstid 2022 för 40 timmar/vecka (mjuk vecka)

  För medarbetare som inte arbetar på lätthelgdagar och som har en genomsnittlig veckoarbetstid på 40 timmar vid helgfri vecka blir årsarbetstiden olika varje år beroende på hur många extra dagar medarbetaren är ledig på grund av lätthelgdag.      

  För dem som arbetar i genomsnitt 40 timmar per vecka måndag–fredag och är lediga på lätthelgdagar blir årsarbetstiden 2 029,72 årstimmar för 2022 eftersom 7 lätthelgdagar infaller måndag–fredag under året.

  Så beräknas årsarbetstiden för 40 timmar/vecka

  Antalet årstimmar beräknas såhär: 

  • Årets 365 dagar delas med 7 för att få fram antalet veckor som är 52,143 
  • Därefter ska i genomsnitt 40 timmar fullgöras per vecka vilket ger 2085,72 årstimmar som minskas med den arbetstid som infaller på lätthelgdag som annars skulle varit ordinarie arbetstid.     

  Läs mer om de ordinarie bestämmelserna om arbetstid i Svenska kyrkans allmänna bestämmelser (AB) § 13  i webbhandboken Vera.    

  Andra bestämmelser kan gälla för präster, kyrkomusiker och kyrkvaktmästare, kyrkogårdsvaktmästare, krematoriepersonal samt städpersonal, se Särskilda bestämmelser till Svenska kyrkans AB

  Annandag pingst och nationaldagen

  Enligt Svenska kyrkans AB ska arbetstagare med arbetstidsmåttet 40 timmar per helgfri vecka, som har fullgjort arbetstid på annandag pingst få en ledig arbetsdag de år som nationaldagen infaller på en lördag eller söndag.    

   

  Snabblänkar

  Skapad:2020-01-30 16:22:00

   

   

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Redaktionen Arbetsgivarorganisationen, Arbetsgivarorganisationen
  Uppdaterad
  2022-01-24
  X
  Dokumentid: 1263498- Webid: 39109 - Unitid: 2147483406