Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Arbetsgivarorganisationen

  Aktuellt - Arbetsmiljöverkets tillsyn om organisatorisk och social arbetsmiljö

  Arbetsmiljöverket fortsätter den nationella tillsynsinsatsen om organisatorisk och social arbetsmiljö där kränkande särbehandling ingår. Inspektionen gäller hela landet och bland annat trossamfund.

  Ny webbplats: Information för arbetsgivare finns nu på www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

  Skapad:2022-06-20 11:40:00

  Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har flyttat all information för arbetsgivare till www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare. Om du behöver hjälp att hitta rätt på den externa webbplatsen, kontakta oss gärna så hjälper vi dig.   

  Detta intranät kommer att stänga i höst och informationen här uppdateras inte längre. 

  Varmt välkommen till www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare!​

   

  Nedan finns det tidigare innehållet som inte längre uppdateras:

   

  Under 2017-2020 genomför Arbetsmiljöverket en nationell inspektionsinsats med syfte att förebygga ohälsa och olycksfall där den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan vara orsak till att medarbetare drabbas.  

  Trossamfund som bransch granskas

  En av de branscher som Arbetsmiljöverket kommer att inspektera under 2020, med särskilt fokus på kränkande särbehandling, är trossamfund.

  Information från Arbetsmiljöverket

  Arbetsgivarorganisationen  har nu  fått kompletterande  information om den nationella  tillsynsinsatsen gällande kränkande särbehandling.Ta del av Arbetsmiljöverkets informationsbrev till  arbetsgivare inom Svenska kyrkan här.

  Länkarna nedan leder till de webbsidor som anges i Arbetsmiljöverkets informationsbrev.  Den första länken leder till information (filmer och vägledande dokument) som tar upp vad bestämmelserna innebär och vad som är viktigt att tänka på i det förebyggande arbetet. Den andra länken leder till information om hur en inspektion går till.

  Filmer och vägledande dokument från Arbetsmiljöverket 

  Information om Arbetsmiljöverkets inspektionsinsatser - så går det till

  Annat från Arbetsmiljöverket

  Läs Arbetsmiljöverkets rapport om statistik över kränkande särbehandling (2019)

  Utbildningsfilm från 2015 om vad kränkande särbehandling omfattar 

  En folder som berättar hur arbetsmiljön kan bli bättre för både män och kvinnor.

  Information från Diskrimineringsombudsmannen, DO

  Broschyren Motverka och förebygg sexuella trakasserier på din arbetsplats, en broschyr som tagits fram av arbetsmiljöverket och DO.  I broschyren finns checklistor och nyttiga tips som stöd i arbetet på din arbetsplats. Det finns också flera konkreta exempel på situationer som en arbetsgivare kan ställas inför och hur du förväntas agera om sexuella trakasserier förekommer. 

  Material från arbetsgivarorganisationen

   

  Gå en utbildning! 

  Kränkande särbehandling och konflikter

  Inspelat webbinarium om kränkande särbehandling

  Partsgemensamt stödmaterial 

  Arbetsgivarorganisationen har partsgemensamt tagit fram ett stödmaterial kopplat till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Där finns bland annat en checklista som rör det som bestämmelserna kräver gällande kränkande särbehandling.  

  Material i Vera

  I den digitala handboken Vera finns mer information och hjälpmedel gällande

  1. sexuella trakasserier (Arbetsrätt, flik 13.2, 13.2.5 samt 13.6) och  
  2. organisatorisk och social arbetsmiljö (Arbetsmiljörätt, flik 8 samt flik 10.1.6).

  Film om sexuella trakasserier

  Under 2019 genomförde arbetsgivarorganisationen ett webbinarium om sexuella trakasserier. Webbinariet har resulterat i två informationsfilmer. ​ Filmerna tar upp gällande lagstiftning, resonerar kring fiktiva case och besvarar många av deltagarnas frågor. Frågorna har samlats i en FAQ. 

  Kontakt med våra regionala förhandlare/rådgivare

  Behöver du samtala med din regionala rådgivare/förhandlare? Här är länk till deras kontaktuppgifter. 

  Snabblänkar

  Skapad:2020-01-30 16:22:00

   

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Redaktionen Arbetsgivarorganisationen, Arbetsgivarorganisationen
  Uppdaterad
  2022-06-22
  X
  Dokumentid: 1473279- Webid: 39109 - Unitid: 2147483406