Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Arbetsgivarorganisationen

  Arbetsmiljön inom församlingsverksamheten

  Ny webbplats: Information för arbetsgivare finns nu på www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

  Skapad:2022-06-20 11:40:00

  Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har flyttat all information för arbetsgivare till www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare. Om du behöver hjälp att hitta rätt på den externa webbplatsen, kontakta oss gärna så hjälper vi dig.   

  Detta intranät kommer att stänga i höst och informationen här uppdateras inte längre. 

  Varmt välkommen till www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare!​

   

  Nedan finns det tidigare innehållet som inte längre uppdateras:

   

  Arbetsgivarens ansvar att anställda inte blir sjuka eller skadade 

  I sin roll som arbetsgivare har församlingen ett ansvar för att de anställda inte blir sjuka eller skadade i sitt arbete. Detta ska ske genom ett systematiskt och förebyggande arbete med att undersöka och riskbedöma arbetsförhållandena i verksamheten för att förebygga ohälsa och olycksfall. Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten.

  Arbetsmiljön omfattar alla förhållanden på en arbetsplats:

  • sociala
  • organisatoriska
  • fysiska förhållanden.

  Arbetsförhållandena i församlingsverksamheten präglas av möten med människor - meningsfulla uppgifter som främjar hälsa och trivsel.

  Psykiskt påfrestande arbetsuppgifter 

  Att arbeta med människor som lever i utsatthet eller som på olika sätt kan behöva stöd kan också vara psykiskt påfrestande och arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka att sådana uppgifter leder till ohälsa hos arbetstagarna.  Det kan ske genom

  • tydliga rutiner i hur vissa situationer ska hanteras
  • tillgång till handledning
  • organisering av arbetet så att arbetstagare i vissa situationer inte arbetar själv.

  Viktigt med balans krav/resurser 

  Det är viktigt att se till att kraven i arbetet och resurserna för att göra arbetet är i balans och att det finns utrymme för återhämtning.

  Höga ljud 

  Det finns andra uppgifter som innebär höga ljud såsom i arbete på en förskola eller med kyrkomusik. Där det blir viktigt att hitta arbetssätt och utrustning som skyddar hörseln.  

  Redaktör och innehållsansvarig
  Redaktionen Arbetsgivarorganisationen, Arbetsgivarorganisationen
  Uppdaterad
  2022-06-22
  X
  Dokumentid: 1560297- Webid: 39109 - Unitid: 2147483406