Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Arbetsgivarorganisationen

  Arbetsmiljön inom begravningsverksamheten

  I sin roll som arbetsgivare har huvudmän för begravningsverksamheten ett arbetsmiljöansvar för de arbetstagare som arbetar där. De ska också på ett systematiskt sätt förebygga ohälsa och olycksfall i enlighet med arbetsmiljölagen.

  Ny webbplats: Information för arbetsgivare finns nu på www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

  Skapad:2022-06-20 11:40:00

  Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har flyttat all information för arbetsgivare till www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare. Om du behöver hjälp att hitta rätt på den externa webbplatsen, kontakta oss gärna så hjälper vi dig.   

  Detta intranät kommer att stänga i höst och informationen här uppdateras inte längre. 

  Varmt välkommen till www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare!​

   

  Nedan finns det tidigare innehållet som inte längre uppdateras:

   

  Kravet på att ordna arbetsplatser på ett säkert sätt är stort. Genom olika föreskrifter anger Arbetsmiljöverket vad som ska beaktas i detta arbete.

   Det finns regler från Arbetsmiljöverket i form av olika detaljföreskrifter, AFS:ar,  som är skrivna för att säkra en bra arbetsmiljö. Dessutom finns rekommendationer specifika för kyrkogårdsverksamheten, exempelvis över gravgrävning och gravstenssäkerhet. Dessa rekommendationer finns i webbhandboken Vera.  Föreskrifterna ska finnas tillgängliga för de anställda. 

  All teknisk utrustning (redskap och maskiner) som används på kyrkogårdar ska vara utformade enligt normer som följer av olika EU-direktiv och de ska vara CE-märkta. 

  Riskbedömning av arbetsuppgifter

  Arbetsgivaren ska göra riskbedömningar och kontinuerligt undersöka arbetsförhållandena och arbetsuppgifterna. Risker ska så långt det är möjligt undanröjas. För alla uppgifter där det ändå finns risker ska skriftliga instruktioner upprättas. Några vanligt förekommande risker kan vara arbete från hög höjd, maskinanvändning, gravgrävning och justering av gravvårdar. 

  Under fliken informationsmaterial här på intranätet finns en hel del material som rör gravstenssäkerhet.  Länk till fliken Informationsmaterial. 

  Kyrkorådet har det övergripande arbetsmiljöansvaret

  Det är församlingens styrelse - kyrkorådet - som är arbetsgivare och som ansvarar för att arbetsmiljöarbetet blir utfört under ordnade former.

  Det innebär inte att styrelsen ska arbeta operativ med arbetsmiljöfrågor utan ansvaret ska överlämnas med en särskild fördelning av uppgifter inom arbetsmiljön till ansvarig kyrkoherde eller via denna till andra chefer  - fördelning av arbetsmiljöuppgifter. För detta finns en särskild mall att hämta i webbhandboken Vera. 

  Om en chef eller arbetsledare fått arbetsmiljöuppgifter fördelade till sig men saknar kunskap, resurser eller befogenheter att kunna utföra dem kan uppgifterna returneras - det vill säga återlämnas till dess berörda person fått utbildning och/eller beslutsrätt eller resurser för att kunna utföra uppgiften. 

  Webbhandboken Vera tar över materialet om begravningsplatsens arbetsmiljöfrågor

  Hösten 2021 flyttar det material som rör arbetsmiljöarbetet på kyrkogården över till webbhandboken Vera från Beda. Arbetet beräknas vara slutfört vid årsskiftet 2021/2022. Håll utkik efter uppdateringar på intranätet och i nyhetsbrevet Observera. 

  Snabblänkar

  Skapad:2020-01-30 16:22:00

   

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Redaktionen Arbetsgivarorganisationen, Arbetsgivarorganisationen
  Uppdaterad
  2022-06-22
  X
  Dokumentid: 1557018- Webid: 39109 - Unitid: 2147483406