Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Arbetsgivarorganisationen

  Arbetsårsplanering – en metod för kyrkomusikers arbetstid

  Ny webbplats: Information för arbetsgivare finns nu på www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

  Skapad:2022-06-20 11:40:00

  Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har flyttat all information för arbetsgivare till www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare. Om du behöver hjälp att hitta rätt på den externa webbplatsen, kontakta oss gärna så hjälper vi dig.   

  Detta intranät kommer att stänga i höst och informationen här uppdateras inte längre. 

  Varmt välkommen till www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare!​

   

  Nedan finns det tidigare innehållet som inte längre uppdateras:

   

  Metoden arbetsårsplanering är ett flexibelt sätt att hantera arbetstid och arbetsuppgifter för kyrkomusiker. Arbetsårsplanering underlättar dialogen på arbetsplatsen, bidrar till att tydliggöra kyrkomusikens roll i församlingens verksamhet och visualiserar vilka resurser som krävs för att genomföra önskade satsningar. Till stöd för metoden används ett digitalt verktyg, Stefanos.

  Metoden utvärderas  

  Tillsammans med testarbetsgivare från Svenska kyrkan utvärderar nu Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Lärarförbundet/KMR metoden arbetsårsplanering och verktyget Stefanos under 2021.

  Målet är att lansera metoden arbetsårsplanering till alla arbetsgivare i Svenska kyrkan år 2022. Verktyget Stefanos kommer att göras tillgängligt mot en licenskostnad.

  Så går arbetsårsplanering till

  • Kyrkomusikernas arbetsuppgifter i församlingen/pastoratet inventeras.
  • Hur lång tid varje arbetsuppgift ska ta fastställs i en lokal förhandling.
  • Arbetsuppgifterna fördelas mellan arbetstagarna för ett helt år i taget. Semester, vab, sjukskrivning, ledigheter med mera läggs också in i verktyget.
  • Planeringen revideras löpande och arbetstiden stäms av varje tertial.  

  Det är enkelt att ta hänsyn till önskemål från enskilda arbetstagare och säkerställa att arbetsbelastningen för varje individ blir rätt. Genom att hela året kan planeras samtidigt för hela församlingen/pastoratet, får såväl medarbetare som ledning en god överblick över verksamheten och hur resurserna fördelas.  

  De återkommande avstämningarna gör det enkelt att utvärdera arbetsårsplaneringen och göra eventuella justeringar. Vid förändringar i verksamheten kan resursbehoven analyseras med hjälp av verktyget.

  Lokal överenskommelse

  För kyrkomusiker finns i det centrala kollektivavtalet (Särskilda bestämmelser för kyrkomusiker) tre alternativ för arbetstid: schemaläggning, instruktion eller annan överenskommelse mellan arbetsgivaren och den lokala fackliga organisationen. Arbetsårsplanering införs som en sådan annan överenskommelse och ett lokalt kollektivavtal tecknas om att använda metoden.

  Stefanos – digitalt verktyg

  Stefanos är ett arbetsplaneringsverktyg som tagits fram av Stefan Lindblom. Det har bearbetats och utvärderats i ett partsgemensamt pilotprojekt där Svenska kyrkans 

  arbetsgivarorganisation och Lärarförbundet/KMR samarbetat.  

  Frågor?

  Om du vill veta mer om metoden arbetsårsplanering eller om vad det innebär att vara testarbetsgivare, är du välkommen att kontakta arbetsgivarorganisationens regionala förhandlare/rådgivare. 

  Snabblänkar

  Skapad:2020-01-30 16:22:00

   

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Redaktionen Arbetsgivarorganisationen, Arbetsgivarorganisationen
  Uppdaterad
  2022-06-22
  X
  Dokumentid: 1541908- Webid: 39109 - Unitid: 2147483406