Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Arbetsgivarorganisationen

  Medarbetarundersökningen Akka

  Medarbetarundersökningen Akka kommer att erbjudas er arbetsgivare även 2020. Mer information om anmälan, sista anmälningsdag och kostnader kommer under våren.

  Vad är Akka? 

  Akka är en webbaserad enkät som erbjuds alla arbetsgivare i Svenska kyrkan. Den ställer frågor kring arbetsmiljö och arbetsklimat - ett konkret verktyg för att mäta och följa upp arbetsmiljön. Medarbetare får en länk till Akka via e-post. Frågorna ska sedan besvaras anonymt inom ett visst tidsintervall. 

  Uppdaterat! Vanliga frågor och svar om Akka (FAQ)  Uppdaterad 190820

  Uppdaterat! Två informationsfilmer om Akka

  Tre röster från arbetsgivarföreträdare som använder Akka 

  Akka och personuppgiftsbehandling

  Genom anmälan till att ansluta sig till att genomföra medarbetarundersökningen Akka 2019 godkänner ansluten församling/pastorat/stift att Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (SKAO) samlar in och sammanställer personuppgifter på deras uppdrag och att ZonderaCom behandlar och har tillgång till personuppgifter. Behandling och tillgång till personuppgifter sker i enlighet med ett personuppgiftsbiträdesavtal som SKAO och ZonderaCom har slutit. 

  SKAO och ansluten församling/pastorat/stift är personuppgiftsansvariga och ZonderaCom är personuppgiftsbiträde.

  Läs mer här (öppnas som wordfil)​

  Tänk på detta när du ska fylla i anmälningsformuläret : 

  • En deltagargrupp ska endast ha en chef -  har gruppen delat ledarskap anmäls en av cheferna i formuläret. Arbetsgivaren kan i egen information ange att frågorna avser fler chefer om ledarskapet är delat. 
  • En chef ska inte tillhöra sin egen grupp
  • Chefer läggs i egna grupper, t ex ”ledningsgrupp” eller ”enhetschefer”

  Alla kan arbeta med Akka

  Vissa frågor skiljer sig åt vad gäller ordval beroende på om man är en församling, pastorat eller stift. Därför behöver ni ange i anmälan om ni är församling, pastorat eller stift. För att få ett resultat behöver det vara minst fem personer som svarat på frågorna.​

  Akka - en del i ett förbättringsarbete

  Undersökningen ger ett underlag för ett arbete på den egna arbetsplatsen med att identifiera vad som är bra och vad som kan förbättras när det gäller arbetsklimat och arbetsmiljö.​ I samband med uppföljningen bör respektive svarsgrupp tillsammans gå igenom och arbeta med resultaten.​

  Varför heter verktyget Akka?

  Akka är en förkortning av ”Arbetsklimat i kyrkan” och är också namnet på ett fjällmassiv och på förargåsen i Nils Holgersons underbara resa genom Sverige. Namnet vill signalera överblick och bild av helhet.  

  Verktyget har i många år använts av Svenska kyrkan i Göteborg, som också har anpassat det till kyrkan. År 2017 tog arbetsgivarorganisationen över ansvaret för att fortsätta ​utveckla och erbjuda verktyget.​

   Kontaktpersoner för Akka

  Anna von Malmborg, utvecklingschef och samordnare för arbetsmiljöfrågor. Har du frågor om Akka? Skicka ett mejl till henne. 

  Katarina Lindgren, administratör. 

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Lotta Person, Insidan
  Uppdaterad
  2020-02-21
  X
  Dokumentid: 1313391- Webid: 39109 - Unitid: 2147483406