Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Arbetsgivarorganisationen

  Hantering av kränkande särbehandling

  Ny webbplats: Information för arbetsgivare finns nu på www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

  Skapad:2022-06-20 11:40:00

  Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har flyttat all information för arbetsgivare till www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare. Om du behöver hjälp att hitta rätt på den externa webbplatsen, kontakta oss gärna så hjälper vi dig.   

  Detta intranät kan inte längre uppdateras och informationen här kan därför vara felaktig. 

  Varmt välkommen till www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare!​

   

  Nedan finns det tidigare innehållet som inte längre uppdateras:

   

  Även om arbetsgivaren vidtagit åtgärder för att förebygga kränkande särbehandling kan inte helt uteslutas att sådana händelser ändå kan komma att inträffa. Det är därför nödvändigt att tidigt fånga upp tecken på kränkande särbehandling och att förebygga ohälsa.

  För att hantera kränkande särbehandling måste det finnas rutiner kring vem som tar emot information, hur informationen tas omhand liksom hur den som blivit utsatt snabbt kan få hjälp.

  Om någon utsätts för kränkande särbehandling ska det utredas så att arbetsgivaren kan se till att det inte inträffar igen. Den som utreder bör vara opartisk och ha förtroende både från den som blivit utsatt och den som anklagas.

  Frågan bör hanteras av en extern resurs som tar hand om utredningen, exempelvis företagshälsovården eller annan expert. Det är viktigt att utreda händelserna på ett sätt så att situationen inte förvärras för de inblandade och heller inte i övrigt skadar den sociala arbetsmiljön.

  Den här typen av information är till sin karaktär mycket känslig och därför bör arbetsgivaren närmare överväga vilka som ska ha tillgång till informationen och hur den kan skyddas från obehöriga.

  Snabblänkar

  Skapad:2020-01-30 16:22:00

   

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Lotta Person, Arbetsgivarorganisationen
  Uppdaterad
  2022-06-22
  X
  Dokumentid: 1333775- Webid: 39109 - Unitid: 2147483406