Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Arbetsgivarorganisationen

  Gränssättning arbete - fritid

  Ny webbplats: Information för arbetsgivare finns nu på www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

  Skapad:2022-06-20 11:40:00

  Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har flyttat all information för arbetsgivare till www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare. Om du behöver hjälp att hitta rätt på den externa webbplatsen, kontakta oss gärna så hjälper vi dig.   

  Detta intranät kommer att stänga i höst och informationen här uppdateras inte längre. 

  Varmt välkommen till www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare!​

   

  Nedan finns det tidigare innehållet som inte längre uppdateras:

   

  För att förebygga ohälsa är det viktigt att det finns tid för återhämtning mellan arbetspass. Den lediga tiden har en viktig återhämtande funktion.   

  För att förebygga att arbetstagare inte uppfattas behöva vara tillgängliga på ledig tid är det viktigt att på olika sätt skapa tydlighet i organisationen.  

  Nedan följer exempel på frågor/områden att skapa tydlighet kring och att samtala om på arbetsplatsen.  

  a. Faktiska förväntningar på tillgänglighet?

  Genom att samtala om hur de faktiska och upplevda förväntningarna ser ut kan värdefull information ges till arbetet att skapa tydlighet.

  Finns det förväntningar/uppfattas det finnas förväntningar på tillgänglighet under ledighet? Om svaret är ja,  vem uttrycker den förväntan? Arbetsledaren, kyrkorådet, kollegan, församlingsbon, arbetstagaren själv? Vilka situationer rör det sig om? Rör det arbetsuppgifter som ligger i den planerade verksamheten, oförutsedda händelser? Hur påverkar det att som anställd utföra vissa uppgifter och även vara vigd till tjänst?           

  Som chef och arbetsledare är det viktigt att vara tydlig med att arbetstagaren inte förväntas vara tillgänglig under ledighet. I vilka forum kan det göras tydligt?          

  Arbetstagaren har också ett ansvar att bidra och medverka till en bra arbetsmiljö. Hur ser den egna strategin ut, vad kan arbetstagaren själv göra för att sätta en gräns för arbete under ledigheten?         

  Är det arbetsuppgifter som kräver beredskap under ledig tid? I sådant fall är det fråga om beredskapsarbete.    

  b. Att tänka på inför ledighet – några rutiner

  Anpassa ledigheten till när det fungerar för verksamheten och planera och förlägg inte arbetsuppgifter som kräver förberedelser tidigare än att förberedelserna kan ske efter att ledigheten är slut.          

  Klargör om det finns arbetsuppgifter som måste utföras under ledigheten och fördela de uppgifterna till de arbetstagare som är i tjänst.     

  Aktivera frånvaromeddelande på e-posten och i telefonsvar om att arbetstagaren är ledig och ange där vem det istället går att vända sig till.    

  c. Tydlighet gällande arbetets innehåll

  Om arbetsvillkoren, förutsättningarna och egna eller andras krav inte är tillräckligt tydliga på vad som ska och kan åstadkommas är det svårt att avgöra vad som är en tillräcklig arbetsinsats. Det finns då risk att arbetet blir gränslöst och att andras och egna krav påverkar känslan av att ständigt behöva var tillgänglig.  

  Bra frågor 

  Följande frågor kan vara en hjälp för att tydliggöra förväntningar kring arbetets innehåll:

  • Är det klart vad som förväntas göras? ·        
  • Är det klart vad det ska leda till, hur det ska göras och vad som behövs för att utföra arbetet?         
  • Är det klart vad som ska göras först vid tidsbrist?          
  • Är det klart vem som kan hjälpa och stödja och vilka befogenheter som gäller?         
  • Vad finns det för forum för dialog?  

   

  Snabblänkar

  Skapad:2020-01-30 16:22:00

   

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Lotta Person, Arbetsgivarorganisationen
  Uppdaterad
  2022-06-22
  X
  Dokumentid: 1333771- Webid: 39109 - Unitid: 2147483406