Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Arbetsgivarorganisationen

  Förebyggande arbete - förebygga ohälsa

  Ny webbplats: Information för arbetsgivare finns nu på www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

  Skapad:2022-06-20 11:40:00

  Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har flyttat all information för arbetsgivare till www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare. Om du behöver hjälp att hitta rätt på den externa webbplatsen, kontakta oss gärna så hjälper vi dig.   

  Detta intranät kan inte längre uppdateras och informationen här kan därför vara felaktig. 

  Varmt välkommen till www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare!​

   

  Nedan finns det tidigare innehållet som inte längre uppdateras:

   

  Ett sätt att förebygga ohälsa är att tydliggöra för arbetstagaren vilka arbetsuppgifterna är, vad det önskade resultat är, hur uppgifter ska prioriteras och om det finns särskilda arbetssätt. Det är också viktigt att arbetstagaren vet vart det går att vända sig för att få hjälp och stöd och i vilka forum som det går att samtala om arbetsbelastningen och signalera om det blir obalans.  

  Viktigt med gräns för vad som är möjligt 

  I arbetet med människor finns stora behov i församlingens verksamhet. Ibland är behoven större än församlingens möjligheter att möta dem och det är då viktigt att tydliggöra var gränsen går för vad som är möjligt och tillräckligt.

  Stäm av

  Om det är flera arbetstagare som arbetar tillsammans med en uppgift är det också viktigt att stämma av om de har samma syn på hur förväntningarna och befogenheterna ser ut. Om bilderna skiljer sig åt kan det leda till att arbetsbelastningen blir ojämn mellan medarbetarna. Det kan också leda till motsättningar och konflikter.

  Viktigt säkerställa resurser vid förändring

  När förutsättningar och arbetsvillkor förändras, t ex vid en indelningsförändring eller annan organisatorisk förändring, om det ska startas ny verksamhet i församlingen, eller bemanningen ändras är det viktigt att säkerställa att det finns tillräckliga resurser för de nya krav som ställs.

  Schemaläggning kan tillfredsställa säkerheten

  Det är av yttersta vikt att det säkerställs att ingen arbetstagare utsätts för risker som ensamarbete kan medföra med t ex barn- och ungdomsgrupper. Exempelvis vid akut sjukdom/olycksfall måste detta kunna hanteras på säkert sätt för hela gruppen. Schemaläggning av samtida grupper alt två ledare i varje barn- och ungdomsgrupp kan vara faktorer som tillfredsställer säkerheten.   

  Snabblänkar

  Skapad:2020-01-30 16:22:00

   

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Lotta Person, Arbetsgivarorganisationen
  Uppdaterad
  2022-06-22
  X
  Dokumentid: 1333769- Webid: 39109 - Unitid: 2147483406