Dölj bild

Arbetsgivarorganisationen

Arbetsgivarorganisationen

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för anställda och förtroendevalda inom Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift. Vi ger råd och utbildar i arbetsgivar- och arbetsmiljöfrågor, liksom för kyrkogårds- och begravningsverksamheten. Vi tecknar kollektivavtal för Svenska kyrkan.

X
Dokumentid: 39109- Webid: 39109 - Unitid: 2147483406