Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Ansvarsnämnden för biskopar

  Ansvarsnämnden för biskopar

  Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar är ett särskilt organ för att pröva frågor om biskopars behörighet att utöva kyrkans vigningstjänst. Ansvarsnämnden skall självständigt fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen.

  Kyrkoordningens bestämmelser skall tillämpas så att rätt och rättvisa råder. Ansvarsnämnden skall i sitt arbete ta tillvara kunskapen och erfarenheten från samhällets rättsväsende. En utgångspunkt är därför att de principer som är vedertagna för samhällets rättsordning i övrigt bör gälla också vid tolkningen och tillämpningen av kyrkoordningens bestämmelser.

  Så väcks ärenden

  Av kyrkoordningen framgår att Ansvarsnämnden skall pröva anmälningar som avser hur biskoparna utövar sina uppdrag och efterlever avgivna vigningslöften. Ansvarsnämnden får också själv utan att någon anmälan har gjorts ta upp och pröva sådana frågor.

  Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar består av fyra ledamöter som väljs av Kyrkomötet. För ordföranden gäller särskilda kvalifikationer. Han eller hon skall vara eller ha varit ordinarie domare. Vidare skall ansvarsnämnden bestå av en ledamot som är präst och har avlagt teologie doktorsexamen, en ledamot som är präst och antingen har varit ledamot av ett domkapitel eller har annan motsvarande erfarenhet, och en ledamot som är lekman och antingen har varit ledamot av ett domkapitel eller har annan motsvarande erfarenhet.

  För var och en av ledamöterna skall det finnas en personlig ersättare, som uppfyller de kvalifikationskrav som ställs för respektive ledamot.

  Protokoll från Ansvarsnämnden finns nu på externwebben

  Sedan februari 2021 finns protokollen från Ansvarsnämnden på externwebben​.

  Ansvarsnämndens protokoll

  X
  Dokumentid: 755738- Webid: 755738 - Unitid: 2147483262