Svenska kyrkans logotyp
Administratörer i Kyrknätet
Driftläge & Nyheter
AD & Exchange
Startsida
Anslutning till AD
Uppgradering Exchangeserver
Driftstoppet 051213
Workshop 0605
Nätverk
Startsida
Administratörsträffar
Kommande träff
Info från senaste träffen
Arkiv
Råd & rön
Vanliga frågor
Tips
How to...
Startsida
Dokument för nedladdning
Beskrivning av Exchange 2003 Installation
Länkar
Beställ från Kyrknätet
Supportsidorna
 

Material från tidigare träffar

 

Uppsala - Hösten 2006

Administratörsträff, Uppsala 2006.11.20-21
AD-konferens, Uppsala 2006.11.01-02

Uppsala - Våren 2006

Administratörsträff, Uppsala 2006.05.10-11
AD-konferens, Uppsala 2006.04.10-11

Uppsala 2005.11.8-10

Program och material
Deltagarlista

Uppsala 2005.05.10-12

Program och material
Deltagarlista

Uppsala 2004.11.08-10

Program och material
Deltagarlista

Uppsala 2004.05.04-06

Program och material
Deltagarlista
Bilder

Uppsala 2003.11.11-12

Program och material
Deltagarlista

 Uppsala 2003.05.14-15

Program och material
Deltagarlista
Bilder!

Uppsala 2002.10.30-31

Program och material
Deltagarlista

Uppsala 2002.05.5-7

Programmet och material
Deltagarlista

Uppsala 2001.10.15-16

Programmet och material
Deltagarlista

Sigtuna 010326-27

Programmet med föreläsare, presentationer och övrigt material.
Deltagarlista

 

Sigtuna 001023-24

Här kan ni läsa mer information om vad som hände och se bildpresentationer från föredragen.

 

Sigtuna 000320--21

Måndagen den 20/3, sammanfattning

OH-serier
Ramavtal
(Hans Eskemyr, datachef Kyrkans Hus)

Tisdagen den 21/3, sammanfattning

OH-serier
Windows 2000 Server i Svenska kyrkan
(Hans Eskemyr, datachef Kyrkans Hus)

Exchange
(Thomas Vidgar, e-postadministratör i Kyrknätet)

Nämnda länkar som kan vara bra att ha

Ny adress till Open view, övervakningssida nät i Kyrknätet. Nya adressen är:
http://uven.svenskakyrkan.se:8880/OvCgi/jovw.exe

Det är viktigt att känna till hur man gör det och se till att man gör detta regelbundet eller efter driftstopp i egen server/nätnavet. Här finns en batfil för att göra MTAcheck på Exchangeserver i samband med t.ex. en veckobackup. För Exchange server 5.0 och för 5.5. Läs mer info om filerna. Hur man utför en MTA-check mauellt, läs mer här!

Sigtuna 991004--05

Måndagen den 4/10, sammanfattning:

Information om förlängning av avtal för Kyrknätet

Läs nyheten här. Mer information kan du läsa på dessa sidor.

Information om domännamnsbyte, vad skall gälla för e-post och webbadresser?

När nya domänen svenskakyrkan.se införs från 1/1 2000 kommer subdomäner att försvinna. Vi har fått 4 månaders övergångstid, dvs alla adresser fungerar dubbelt i 4 månader. Under tiden får ni försöka sprida de nya adresserna

Följande gäller för e-post: initial försvinner samt ordet "mail" efter @. 

Gammal e-postadress:  Blir efter 1/1
lara.t.sundell@mail.svkyrkan.se lara.sundell@svenskakyrkan.se
angered.forsamling@mail.svkyrkan.se angered.forsamling@svenskakyrkan.se

Instruktion om hur ni som har egna Exchangeservrar lägger upp de nya adresserna finns att läsa här.

För användare/enheter som har sina e-postkonton i Kyrknätets server "Exhan1", gå till supportsidorna för att läsa mer.

Och för webbadresser:

Nya webbadresser blir: http://www.svenskakyrkan.se/namn, som t.ex. http://www.svenskakyrkan.se/angered.

För stift blir det: http://www.svenskakyrkan.se/lundsstift dvs namn på stiftet med påhänget "stift". 

För samfälligheter som har samma namn som en domkyrkoförsamling, så är förslaget att man gör en lokal överenskommelse, t.ex. Lunds samfällighet / Lunds domkyrkoförsamling.

Nya Kyrknäts cd:n

Börjar skickas ut vecka 40. Filerna finns även att hämta i Kyrknätets filarkiv

OBS! Om man gör en fullständig installation av Internet Explorer 5.0 så får man även Acrobat Reader 4.0 och Real Player G2. Nya Acrobat Reader lägger sig som en separat installation, dvs den skriver inte över om man har en befintlig installation av t.ex. version 3.01. Den tidigare versionen måste avinstalleras manuellt.

Om man redan har en installation av Internet Explorer 5.0, men vill ha med de för Kyrknätet specifika inställningarna så kopiera in filen install.ins till datorn och dubbelklicka på den. Du får en varning - klicka ok.

OH-serier

Domänhantering i Svenska kyrkan (Hans Eskemyr)

Tisdagen den 5/10, sammanfattning:

Windows 2000 och svenska kyrkan

En arbetsgrupp med representanter från riks, stift och samfälligheter skall bildas för att ta fram ett förslag. Läs mer i OH-serien Windows 2000 server i Svenska kyrkan som finns lite längre ner på sidan.

Arbetsgruppen kommer att bestå av:

Stig Klingborg, Malmö kyrkl samfällighet Herbert Wimmer, Lunds stift
Lars Åström, Lunds kyrkl samfällighet Ioannis Papadopoulos, Tyresö församling
Hans Eskemyr  (sammankallande)
datachef på Kyrkans hus
Tony Johansson
nätverksadministratör Kyrkans hus

OBS! Det är viktigt att alla enheter väntar med att införa windows 2000 på sina servrar tills ett beslut tagits om hur vi skall bygga upp vår struktur inom Svenska kyrkan.

Mallar kommer att finnas på Kyrknätet

Det har varit önskemål om att få mallar, t.ex. för brev, protokoll m.m.. Nu kommer det att läggas ut några mallar som man kan hämta gratis från Kyrknätet för att se om det finns ett stort behov.

Följande mallar kommer att finnas: Brev (två mallar en med och en utan logotyp), Fax, Kallelse, Protokoll, PM, Statusrapport i projekt och Inventerings- och utvärderingsenkät.

Mallarna kan installeras i Word 97 och Word 2000.

OH-serier

Windows 2000 server i Svenska kyrkan (Hans Eskemyr)

Bokningssystem Kyrkans Hus - IMS

Virus - ATREMO

Nämnda länkar som kan vara bra att ha

Microsoft Windows 2000 Evaluation & Deployment Kit
Microsoft Technet - year 2000 product list - kontrollera om er version av program klarar övergången till 2000.
Microsoft säkerhetsuppdatering för Outlook (bifogade filer i e-post)

Platsannonser Kyrkokansliet: http://nt.svkyrkan.se/platsannons
Utbildningar Kyrkokansliet: http://internwww.svenskakyrkan.se/utbildningar
Köp och sälj (även åtkomlig från Internet): http://www.kyrknatet.se/torg/kopsalj
Kyrknätets Shop (Microsoft Select): http://www.kyrknatet.se/business
Forum Intra (grupprum): http://grupprum.kyrknatet.se
Net-it (webbpublicering av dokument): http://internwww.svenskakyrkan.se/support/webb/netit.htm

Länk till Kyrknätets filarkiv: ftp://exhan2.svenskakyrkan.se/distribute

Sigtuna 990419--20

Måndagen den 19/4

Instruktioner

Hur man gör en host-/lmhosts-fil

Nämnda länkar som kan vara bra att ha

Presentation över nätverk; ip, routrar, hubbar osv
http://www.cdt.luth.se/utbildning.direkt/technique/slides/ip/slide1.html

Kontrollera era telefonräkningar, senaste numren, hur långa samtal/kostnad m.m.
https://telemat.telia.com/AKI/

OH-serier

Kyrknätet och servrar

Tisdagen den 20/4

Nämnda länkar som kan vara bra att ha

Hämta SoftPaq hos Compaq
http://www.compaq.com/support/files/index.html

Microsoft Year 2000 Readiness Disclosure & Resource Center
http://www.microsoft.com/technet/year2k/

2000-länkar
http://www.y2klinks.com/

Andra länkar i ämnet 2000 hittar ni här på sidorna om 2000-problemet.

OH-serier:

Windows2000 (Johan Sjöberg, Microsoft). Läs mer på Microsofts sidor här.

År 2000, hur väl förberedda är vi? (Hans Eskemyr, datachef på Kyrkans Hus om 2000-problematiken). Hans OH-bilder finns på sidorna om 2000, http://internwww.svenskakyrkan.se/support/2000 under rubriken OH-bilder

Ett levande nät (Nils Nordung från Kyrkans Hus i Uppsala om projektet "Fylla påsen")


 
För frågor eller synpunkter, kontakta kanslistöd på
kanslistod@svenskakyrkan.se