Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Gemensamt arbetssätt ekonomi och personal (GAS)

  Processen för ständiga förbättringar

  Nationell nivå har tillsammans med stiften beslutat om en process för att hantera förbättringsförslag som ska leda till utveckling inom ekonomi- och personaltjänsten. Den innebär att förbättringsförslag tas emot löpande under året.

  Förbättringsförslagen behöver behandlas och beredas likartat innan de skickas in. Användare kontaktar sitt stift, respektive stift har utsedda registratorer, för att lämna sina förslag. Förbättringsförslag registreras av stiftets representant i Kanslistöds serviceportal med hjälp av ett framtaget formulär för förbättringsförslag.  I formuläret ska bland annat syfte med förbättringen, vilken vinst förändringen ger i effektivitet och/eller kvalitet samt vilken påverkan förändringen får framgå.  

  Nedan finns mallen för förbättringsförslag, lista på vem som är registrator av förbättringsförslag samt en presentation av processen för ständiga förbättringar.

  Registratorer

  Presentation av processen för ständiga förbättringar

  Mall förbättringsförslag

  Lista pågående förbättringsförslag - Ekonomitjänsten

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Maria Uneteg, Avdelningen för fastigheter, kulturarv och service
  Uppdaterad
  2021-05-21
  X
  Dokumentid: 1452823- Webid: 42545 - Unitid: 2147483397