Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Gemensamt arbetssätt ekonomi och personal (GAS)

  Personaltjänsten - GAS Personal

  Målet med Personaltjänsten är att bidra till en hållbar kyrka. Genom samverkan kan vi använda resurser klokt och skapa ekonomiskt utrymme så att vår kyrka också i framtiden kan fullgöra sitt grundläggande uppdrag.

  • Vi arbetar med gemensamma processer och arbetssätt. Det skapar enhetlighet, vilket leder till effektivitet och kvalitet.
  • Uppsättningen av tidredovisning- och lönesystem är gemensam för alla enheter anslutna till Personaltjänsten.
  • Tidrapportering, registrering av reseräkningar och frånvaroansökningar görs via digitala arbetssätt. Medarbetare och chefer kan registrera och attestera direkt i mobilen.
  • Lönehandläggare arbetar med gemensamma inställningar och processer som minskar sårbarheten i löneprocessen.
  • Enhetliga utbetalningsdagar samt tydliga attestregler skapar en effektivare lönehantering.
  • Det finns ett stort gemensamt utbildningsutbud i systemstöd och processarbete för alla som arbetar inom Personaltjänsten
  • Vi samverkar med systemleverantörer och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (Skao).
  • Vi följer Svenska kyrkans kollektivavtal, svensk lagstiftning och Svenska kyrkans redovisningsregler.


     

  Senaste nytt GAS Personal

  Ny anställningsform - särskild visstidsanställning (SÄVA)
  Från och med 1 oktober finns en ny tidsbegränsad anställningsform; särskild visstidsanställning. Anställningsformen finns nu upplagd i Flex Lön och Flex HRM.
  2022-09-06 10:02
  Systemets grunduppsättning är nu klar och börjar att testas!
  2 september fattades beslut om att gå in i nästa fas, acceptanstestfas.
  2022-09-05 16:32
  Nya datum för byte av lönesystem
  Datum för byte av lönesystem har senarelagts utifrån tidigare tidsplan. Detta för att ge mer tid för förberedelser och kvalitetssäkring samt minska trycket på supporten under införandet.
  2022-06-22 09:07
  Versionsuppdatering av GAS Flex Lön och GAS Flex HRM
  GAS Flex Lön uppdateras 7 juni med start kl. 17 och GAS Flex HRM uppdateras 9 juni med start kl. 17. Applikationerna är inte nåbara för användare under uppdateringen.
  2022-06-02 11:14
  Information till dig som löneadministratör om vilka förberedelser du behöver göra inför systembytet
  För att säkerställa en smidig övergång till det nya systemet och korrekt konvertering av data behöver varje löneadministratör göra vissa insatser för att rensa och rätta data i dagens flexsystem.
  2022-06-01 09:04
  1 2 3 4 5  ... < > 

  Nyhetsbrev GAS Personal

  Skapad:2016-11-01 10:42:00
  Redaktör och innehållsansvarig
  Maria Uneteg, Avdelningen för fastigheter, kulturarv och service
  Uppdaterad
  2021-09-28
  X
  Dokumentid: 1253941- Webid: 42545 - Unitid: 2147483397