Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Act Svenska kyrkan

  Kollekt

  Kollekt kan tas upp både digitalt och vid gudstjänster, dop, vigselakter, event och konserter. Använd tillfället till att berätta om hur stor skillnad kollektgåvorna till Act Svenska kyrkan gör!

   

  Idag påverkas mycket av vårt gudstjänstliv av coronakrisen, eftersom många stannar hemma på grund av smittorisken. Om ni har digitala gudstjänster eller andakter går det bra att ta upp kollekt. Använd då församlingens eget swishnummer för att lätt kunna redovisa beloppet i Kollekt- och betalsystemet. Vi hjälps åt att försöka minska tappet av kollekter genom att ge människor en möjlighet till delaktighet när de är hemma. ​

  Kollektvädjan med anledning av explosionen i Beirut

  Skapad: 2020-08-07 13:26:00

  Ange "Katastrof" vid registrering i Kollekt- och betalsystemet (KOB) 

  Tusentals skadade, hundratals döda och saknade. Förödelsen och förlusterna efter explosionen i Beirut är enorma och kommer påverka Libanon under lång tid. 

  Libanon är ett hårt drabbat land. Redan innan coronakrisen levde hälften av landets fyra miljoner invånare i fattigdom. Därtill har även två miljoner flyktingar från Syrien sökt skydd i Libanon. Landet lider av ekonomiska och politiska utmaningar.

  Act Svenska kyrkan finns på plats i Libanon med vårt stöd. Efter katastrofen i Beirut vittnar våra lokala partner om att läget är kritiskt och hundratusentals människor har förlorat sina hem. 
  "Genom 15 år av krig har jag aldrig sett en sån förödelse, men jag tror på att Beirut återuppstår genom solidaritet och uthållighet hos befolkningen" säger Fader Fadi Daou, som är på plats i Beirut och jobbar för en av Act Svenska kyrkans partnerorganisationer.

  Tillsammans med Act Svenska kyrkans lokala partner stödjer vi människor på plats, som städar upp i rasmassorna och hjälper de skadade, sörjande och hemlösa. Våra böner och gåvor behövs!

  Tack för din kollektgåva.

  Act Svenska kyrkan    

  Ladda hem kollektvädjan som pdf

   


   

  Gudstjänstmaterial sommar 2020

  Skapad: 2020-05-26 12:07:00

  Foto: Deborah Rossouw/IKON

  Klicka här för att ladda ner materialet

  Församlingskollekt med anledning av coronakrisen

  Skapad: 2020-03-19 10:34:00

   

  Coronakrisen har just börjat och framför oss väntar en global katastrof vars omfattning inte går att överskåda. Stora delar av världen står inte lika rustade som Sverige att möta coronavirusets konsekvenser. Act Svenska kyrkan har nu fått in vädjanden från våra samarbetspartner om att vårt livsviktiga stöd måste upprätthållas.  


  Viruset riskerar att slå ut människor med lågt immunförsvar, exempelvis personer som lever med undernäring eller sjukdomar som är vanliga i de samhällen där Act Svenska kyrkan verkar. De ekonomiska konsekvenserna av coronakrisen kommer dessutom leda till att människor förlorar sin inkomst och försörjning, vilket är förödande för familjer som redan lever i fattigdom. 

  En allvarlig konsekvens av coronakrisen är att människor inte kan samlas.  När skolor och mötesplatser stängs, förlorar barn och andra utsatta grupper sina skyddsnät. Dessutom kommer regimer kunna använda smittorisken som en ursäkt att ytterligare begränsa civilsamhällets utrymme att gemensamt stå upp för sina rättigheter. 

  Vi har medarbetare och samarbetspartner ute i världen som inte kommer att sluta att ge hjälp och stöd, och som behöver våra böner, omtankar, solidaritet och gåvor för att kunna fortsätta sitt livsviktiga arbete.

  Tack för din kollektgåva!

  Act Svenska kyrkan

   

  Ladda hem kollektvädjan Act Svenska kyrkan, corona som pfd-fil

   

  Böner i coronakrisens orostid

  Skapad: 2020-04-20 12:35:00

   

   

  Bön i coronatid 

  https://www.verbum.se/aktuellt/bon-i-coronatid  

  Gud, vi ber till dig i en ny och ovan situation.
  Hjälp oss att hitta nya sätt att ha omsorg om varandra.  
  Hjälp oss att hjälpa och värna varandra,  
  i en tid när vi behöver hitta nya mönster i vardagen.  
  Hjälp oss värna människor långt borta och nära som är i behov av hjälp och stöd. 
  Vi ber om din frid när vi är rädda och oroliga. 
  Vi ber om din tröst när vi är ledsna och har ont. 
  Vi ber för din värld och din kyrka i hela världen. 
  Kom med hopp och ljus till oss, och hjälp oss dela hopp och ljus med varandra.  
  I Jesu namn.
  Amen.  

  Av Karin Öhagen, Präst och Projektledare Pastoralteologi Verbum    

   

   

  ​En bön i tider av Covid-19

  https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/covid-19/pray​

  När människors liv rubbas, hindras och hotas av det nya coronaviruset ber vi till dig, livets Gud. Ge oss medkänsla, ödmjukhet och självdisciplin till att värna, bry oss om och skydda varje människa.
  Vi ber till dig, barmhärtighetens Gud, för alla som lidit direkt och indirekt under denna globala pandemi. Må du upprätthålla och trösta och läka oss alla Vi ber till dig, nådens Gud, för alla goda ansträngningar som görs för att rädda liv och för att bevara människors hälsa. Må du stärka, vägleda och skydda alla som har åtagit sig att bekämpa denna sjukdom.
  Vi ber till dig, rättfärdighetens Gud, för att rättvisan ska råda. Må du leda oss och ge oss mod  i kampen mot rasism, diskriminering, stigmatisering och främlingsfientlighet mitt i denna hälsokris.
  Vi ber till dig, kärlekens Gud, om ett tidigt slut på smittspridningen av COVID-19 som skadar alla, och för liv, hälsa och fred för alla, genom din barmhärtighet, nåd, och kärleksfull omsorg och genom mänsklig solidaritet, integritet och ömsesidigt stöd
  Amen

  Bönen är skriven av Rev. Dr. Manhong Melissa Lin, Kinas kristna råd på engelska. Bönen är hämtad från Kyrkornas världsråds sida om coronakrisen och översatt av Mona Keränen.

   

  Bön för Sveriges ledning och folk 

  https://www.skr.org/sveriges-kristna-rad-utlyser-bon-for-sveriges-ledning-och-folk/ 

  Välsignad är du Gud vår Fader, som vårdar din skapelse och förbarmar dig över allt levande. I denna oroliga tid sträcker vi oss mot dig i bön.
  Vi ber om vishet, vägledning och uthållighet för alla dem som har ett övergripande ansvar i samhället – regering, riksdag, myndigheter.
  Vi ber att de frimodigt visar tydligt ledarskap som strävar efter det gemensamma bästa.
  Vi ber också för dem som arbetar inom sjuk- och hälsovården samt andra som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner.
  Låt oss alla bidra till ett samhällsklimat präglat av dialog och respekt, om ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighet. 
  Vi ber för dem som drabbas av sjukdom och för dem som känner oro och ängslan.
  Ge oss kraft att som medborgare i Sverige och världen stödja varandra bortom egna intressen. Uppfyll oss med din heliga Ande som du har sänt till vår förvandling.
  Ge oss förmåga att visa på den kärlek och solidaritet som Jesus Kristus visar. 
  I Jesu namn.
  Amen.    ​

   

  Kollektvädjan för kollekt till Act Svenska kyrkan med anledning av coronakrisen

   

   

  Antje Jackeléns förbön för Act Svenska kyrkan​:

  Ärkekbiskopens bön för Act Svenska kyrkan 

  ​ 

   

   

   

  Det finns årligen 13 fastslagna rikskollekter till Act Svenska kyrkan.

  ​ 

   

  ​ 

  Kontakta Givarservice!

  Skapad: 2015-01-29 10:57:00
  Josefine Casteryd, Maria Wiborgh, Ninnie Abrahamsson

  Foto: Magnus Aronson/IKON

  Josefin, Maria och Ninnie hjälper dig om du har frågor om gåvor, insamling och engagemang.

  E-post: givarservice@svenskakyrkan.se

  Telefon: 010-181 93 00

  Vanliga frågor och svar om att ge en gåva

  Redaktör och innehållsansvarig
  Susanna Olivin, Internationella avdelningen
  Ansvarig för intranätet Act Svenska kyrkan
  Givarservice , Act Svenska kyrkan
  Uppdaterad
  2020-09-01
  X
  Dokumentid: 119616- Webid: 26726 - Unitid: 2147483464