Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Act Svenska kyrkan

  Öronmärkning av gåvor

  En gåva till Act Svenska kyrkan används där den bäst behövs just nu. Det går också att välja att öronmärka en gåva till ett specifikt fokusområde. Varje fokusområde rymmer en rad olika projekt och inom fokusområdet Katastrofinsatser finns både akuta och långsiktiga humanitära insatser.

  För att gåvorna ska göra störst skillnad, och för att hålla administrationskostnaderna så låga som möjligt, är det önskvärt att gåvor kan användas till hela verksamheten. Gåvor som inte är öronmärkta kan användas där de bäst behövs.

  Den som ändå önskar öronmärka sin gåva kan öronmärka till något av Act Svenska kyrkans fem fokusområden. Pengarna öronmärks då till de projekt och insatser som genomförs inom detta fokusområde.   

   

  Några av anledningarna till att Act Svenska kyrkan inte tar emot öronmärkta gåvor till specifika projekt/insatser:

  1. En av anledningen är att inte riskera överfinansiering av enskilda insatser samtidigt som finansieringen uteblir för andra. Vid öronmärkning till specifika insatser riskerar de insatser som är svårare att kommunicera (på grund av säkerhetsrisker, ingen synlighet i media etcetera) att inte få någon finansiering.
  2. Om de insamlade gåvorna till ett ändamål är öronmärkta och den totala insamlingen överstiger kostnaden minskar flexibiliteten. Därför vill Act Svenska kyrkan se till att de inkomna gåvorna kan användas över tid och där behoven är som störst.
  3. Det kräver både administrativa kostnader och resurser för att erbjuda öronmärkning till specifika ändamål. Act Svenska kyrkan arbetar med cirka 300 insatser runt om i världen och det är inte möjligt att berätta om alla insatser. Gåvor till helheten är mer kostnadseffektivt. 
  4. Skulle Act Svenska kyrkan tillhandhålla information och återkoppling om alla projekt och insatser så skulle kostnaden för administration öka markant. Genom att kommunicera Act Svenska kyrkans fem fokusområden och lyfta exempel på verksamhet kan vi hålla det administrativa kostnaderna så låga som möjligt och i stället låta pengarna gå till att bedriva verksamhet.
  5. Vid händelse av katastrof går öronmärkta gåvor till katastrofinsatser framför allt till den aktuella katastrofen. Utöver de öronmärkta gåvorna används även pengar som kommit in generellt för att finansiera insatserna i den aktuella katastrofen. Det vill säga, vid katastrof används både öronmärkta gåvor och generella gåvor för att hjälpa utsatta människor i nöd. Genom öronmärkning till katastrofinsatser bidrar pengarna även till andra humanitära insatser samt till ett samlat, koordinerat, ekumeniskt katastrofstöd som finns redo att omedelbart sättas in när någonting händer nästan var som helst i världen 
  6. Bortglömda kriser och konflikter. Medan media har ögonen på en specifik kris eller konflikt pågår andra humanitära katastrofer runt om i världen som också behöver vårt stöd. Act Svenska kyrkan ger humanitärt stöd till utsatta medmänniskor som drabbats av kris eller katastrof på flera platser i världen än de som för tillfället lyfts upp i media.
  7. Ett professionellt och effektivt bistånd är väl planerat och organiserat. Det betyder att både humanitära och långsiktiga insatser planeras och budgeteras över tid. Man kan alltid känna sig trygg med att de gåvor som ges till Act Svenska kyrkan kommer utsatta människor till del och att Act Svenska kyrkan är en stabil partner.

  Vid frågor och funderingar kontakta gärna Givarservice! ​

  Redaktör
  Helen Källman, Internationella avdelningen
  Innehållsansvarig
  Givarservice , Act Svenska kyrkan
  Ansvarig för intranätet Act Svenska kyrkan
  Givarservice , Act Svenska kyrkan
  Uppdaterad
  2022-04-11
  X
  Dokumentid: 1578808- Webid: 26726 - Unitid: 2147483464