Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Act Svenska kyrkan

  Om Act Svenska kyrkan

  Act Svenska kyrkan är Svenska kyrkans internationella bistånds- och utvecklingsverksamhet. Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer.

   

  Under Samma Himmel

  Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. Men beroende på var vi föds ser verkligheten olika ut. Det kan vi aldrig acceptera. Tillsammans kämpar för alla människors rätt till ett värdigt liv.

  Act står för att agera

  Vi omsätter vår tro i handling och sätter alltid människors lika värde och rättigheter i centrum. Vi arbetar mot förlegade maktstrukturer som hindrar människor från att gå från att överleva till att leva, vare sig strukturerna finns i samhället eller i kyrkan. Ordet Act i vårt namn står för att vi agerar. 

  Människorättsbaserat arbetssätt

  Act Svenska kyrkan grundar sitt arbete i sin identitet som kyrka. Vi tror på en Gud som tar ställning för den som är nedtystad, lever under hot eller befinner sig i en utsatt situation. Människor är skapade till Guds avbild med ett okränkbart värde. Varje människa har egen inneboende kraft att förändra sitt liv, bara de får rätt verktyg och möjligheter. Act Svenska kyrkan står upp för allas lika värde och rättigheter oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet eller religiös uppfattning. Det är grunden för Act Svenska kyrkans människorättsbaserade arbetssätt.

  Changemakers - förändring genom lokala aktörer 

  Tillsammans med systerkyrkor och samarbetspartner bygger Act Svenska kyrkan nätverk och skapar förutsättningar för ett aktivt civilsamhälle, där fler får möjlighet att förändra sina liv till det bättre. Det sker genom changemakers – lokala förändringsaktörer. Människor som kan den lokala kontexten, som själva driver och skapar förändring. När människor har makten att förändra sina liv och sina samhällen skapas förutsättningar för en rättvis värld. I Act Svenska kyrkans nätverk finns många changemakers, både runt om i världen och hemma i Sverige.

  Låga kostnader för insamling och administration

  Act Svenska kyrkan samlar inte in kläder och andra varor för att skicka till olika platser. Vi vill stödja och uppmuntra den lokala produktionen, som ger arbete och inkomst till många människor.

  Act Svenska kyrkan är en insamlande och trosbaserad biståndsaktör som till största delen finansieras av insamlade medel och externa bidrag från Sida, EU och Radiohjälpen. 

  Act Svenska kyrkan kontrolleras av Svensk insamlingskontroll, vilket garanterar att pengarna används på rätt sätt. Av alla medel går 83 % till verksamheten och 17 % går till administration och insamling. På externwebben kan du läsa mer om hur gåvorna hanteras och kontrolleras.

  Läs mer om vårt arbete på externwebben

  externwebben finns mer information om våra fem fokusområden, katastrofinsatser, påverkansarbete, engagemang och insamling.

   

  ACT - Alliansen

  ACT-Alliansen är en av världens största utvecklingsallianser, ett nätverk med över 150 kyrkor och trosbaserade utvecklingsaktörer. Här står ACT för Action by Churches Together, och betyder att kyrkor agerar tillsammans. Tack vare detta samarbete kan vi agera snabbare vid katastrofer, arbeta ännu effektivare inom långsiktigt utvecklingssamarbete och tillsammans ha en stark påverkansröst. 

   

   

  Redaktör
  Anneli Ekström, Internationella avdelningen
  Innehållsansvarig
  Givarservice , Act Svenska kyrkan
  Ansvarig för intranätet Act Svenska kyrkan
  Givarservice , Act Svenska kyrkan
  Uppdaterad
  2022-02-07
  X
  Dokumentid: 29639- Webid: 26726 - Unitid: 2147483464